เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่

เลือกลุ่มน้ำ : ทุกลุ่มน้ำ
 • สถานีเรดาร์สทิงพระ

  20 ต.ค. 6100:22

 • ภาพถ่ายดาวเทียม

  20 ต.ค. 6100:22

 • ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่

  20 ต.ค. 6100:30

 • บางศาลา

  20 ต.ค. 6100:28

 • ม่วงก็อง

  20 ต.ค. 6100:01

 • ต้นคลอง ร.6

  19 ต.ค. 6109:30

  ยังไม่ได้รับภาพใหม่

 • แก้มลิงคลองเรียน

  19 ต.ค. 6109:54

  ยังไม่ได้รับภาพใหม่

 • คลองหวะ

  20 ต.ค. 6100:01

 • วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

  6 พ.ค. 6113:30

  ยังไม่ได้รับภาพใหม่

 • ถนน 30 เมตร

  20 ต.ค. 6100:01

 • จันทร์วิโรจน์

  20 ต.ค. 6100:30

 • จันทร์วิโรจน์ 2

  20 ต.ค. 6100:01

 • คลอง ร.1

  20 ต.ค. 6100:30

 • พลพิชัย

  20 ต.ค. 6100:01