เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

เลือกลุ่มน้ำ : ทุกลุ่มน้ำ
 • สถานีเรดาร์สทิงพระ

  22 ก.พ. 6217:22

 • ภาพถ่ายดาวเทียม

  22 ก.พ. 6217:22

 • ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่

  22 ก.พ. 6217:00

 • บางศาลา

  22 ก.พ. 6216:37

 • ม่วงก็อง

  22 ก.พ. 6217:00

 • วัดควนเนียง-พะตง

  22 ก.พ. 6217:00

 • ต้นคลอง ร.6

  22 ก.พ. 6217:00

 • แก้มลิงคลองเรียน

  22 ก.พ. 6217:00

 • คลองหวะ

  22 ก.พ. 6217:00

 • ถนน 30 เมตร

  22 ก.พ. 6217:00

 • จันทร์วิโรจน์

  22 ก.พ. 6217:00

 • จันทร์วิโรจน์ 2

  22 ก.พ. 6217:00

 • คลอง ร.1

  22 ก.พ. 6217:00

 • พลพิชัย

  22 ก.พ. 6217:00