เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

เลือกลุ่มน้ำ : ทุกลุ่มน้ำ
 • สถานีเรดาร์สทิงพระ

  23 ก.ย. 6201:22

 • ภาพถ่ายดาวเทียม

  23 ก.ย. 6201:32

 • ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่

  23 ก.ย. 6201:30

 • บางศาลา

  22 เม.ย. 6200:30

  ยังไม่ได้รับภาพใหม่

 • ม่วงก็อง

  14 ส.ค. 6215:30

  ยังไม่ได้รับภาพใหม่

 • วัดควนเนียง-พะตง

  11 ส.ค. 6220:00

  ยังไม่ได้รับภาพใหม่

 • ต้นคลอง ร.6

  10 ก.ค. 6219:30

  ยังไม่ได้รับภาพใหม่

 • แก้มลิงคลองเรียน

  10 ก.ค. 6219:30

  ยังไม่ได้รับภาพใหม่

 • คลองหวะ

  23 ก.ย. 6201:32

 • ถนน 30 เมตร

  23 ก.ย. 6201:32

 • จันทร์วิโรจน์

  23 ก.ย. 6201:32

 • จันทร์วิโรจน์ 2

  23 ก.ย. 6201:32

 • คลอง ร.1

  11 ก.ค. 6215:30

  ยังไม่ได้รับภาพใหม่

 • พลพิชัย

  23 ก.ย. 6201:33