เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

เลือกลุ่มน้ำ : ทุกลุ่มน้ำ
 • สถานีเรดาร์สทิงพระ

  25 มิ.ย. 6208:38

 • ภาพถ่ายดาวเทียม

  25 มิ.ย. 6208:44

 • ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่

  25 มิ.ย. 6208:30

 • บางศาลา

  22 เม.ย. 6200:30

  ยังไม่ได้รับภาพใหม่

 • ม่วงก็อง

  25 มิ.ย. 6208:30

 • วัดควนเนียง-พะตง

  23 พ.ค. 6201:00

  ยังไม่ได้รับภาพใหม่

 • ต้นคลอง ร.6

  25 มิ.ย. 6208:30

 • แก้มลิงคลองเรียน

  25 มิ.ย. 6208:30

 • คลองหวะ

  25 มิ.ย. 6208:30

 • ถนน 30 เมตร

  25 มิ.ย. 6208:30

 • จันทร์วิโรจน์

  25 มิ.ย. 6208:30

 • จันทร์วิโรจน์ 2

  25 มิ.ย. 6208:30

 • คลอง ร.1

  29 เม.ย. 6202:30

  ยังไม่ได้รับภาพใหม่

 • พลพิชัย

  25 มิ.ย. 6208:31