คลอง ร.1

Photo

เมื่อ 25 ก.ค. 61 12:30 น.

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลกล้อง CCTV โดยเทศบาลนครหาดใหญ่