คลอง ร.1

Photo

เมื่อ 24 มิ.ย. 61 23:30 น.

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลกล้อง CCTV โดยเทศบาลนครหาดใหญ่