คลอง ร.1

Photo

เมื่อ 20 เม.ย. 61 16:31 น.

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลกล้อง CCTV โดยเทศบาลนครหาดใหญ่