คลอง ร.1

Photo

เมื่อ 1 ม.ค. 61 13:00 น.

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลกล้อง CCTV โดยเทศบาลนครหาดใหญ่