ถนน 30 เมตร

Photo

เมื่อ 24 ต.ค. 60 16:00 น.

จุดติดตั้งกล้อง หน้าบริษัท เหล็กใต้ จำกัด ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา