วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

Photo

เมื่อ 24 ต.ค. 60 16:00 น.

ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่เป็นจุดที่เกิดเหตุน้ำท่วมขังประจำเมื่อเวลามีฝนตกหนักในพื้นที่คอหงส์,หาดใหญ่ ทำให้การเดินทางสัญจรในเส้นทางนี้เกิดไม่สะดวกบ่อยครั้ง ทางโครงการ ACCCRN จึงได้ทำการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจในการเดินทางผ่านเส้นทางสายนี้ในช่วงเวลาที่เกิดน้ำท่วมขัง เพื่อทุกท่านจะได้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น ๆ แทน

กล้อง CCTV สำหรับเฝ้าระวังน้ำท่วมหน้าวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ได้รับการสนับสนุนกล้อง CCTV และอินเตอร์เน็ต โดย ไซเบอร์เท็ค บิ๊กซีเอกซ์ตร้า ไซเบอร์เท็ค บิ๊กซีเอกซ์ตร้า