พลพิชัย

Photo

เมื่อ 19 ม.ค. 61 10:30 น.

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลกล้อง CCTV โดยเทศบาลนครหาดใหญ่