เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

สถานีเรดาร์สทิงพระ

สถานีเรดาร์สทิงพระ

Photo

เมื่อ 22 ก.พ. 62 16:52 น.

ภาพ "เรดาห์สทิงพระ" จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
 • 16:52 น.

 • 16:38 น.

 • 16:22 น.

 • 16:08 น.

 • 15:52 น.

 • 15:38 น.

 • 15:22 น.

 • 15:08 น.

 • 14:52 น.

 • 14:22 น.

 • 14:08 น.

 • 13:52 น.

 • 13:38 น.

 • 13:22 น.

 • 13:08 น.

 • 12:22 น.

 • 12:08 น.

 • 11:52 น.

 • 11:38 น.

 • 11:22 น.

 • 11:08 น.

 • 10:52 น.

 • 10:38 น.

 • 10:22 น.

 • 10:08 น.

 • 09:52 น.

 • 09:38 น.

 • 09:22 น.

 • 09:08 น.

 • 08:52 น.