เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

สถานีเรดาร์สทิงพระ

สถานีเรดาร์สทิงพระ

Photo

เมื่อ 23 ก.ย. 62 01:08 น.

ภาพ "เรดาห์สทิงพระ" จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
 • 01:08 น.

 • 00:52 น.

 • 00:38 น.

 • 00:22 น.

 • 00:08 น.

 • 23:52 น.

 • 23:38 น.

 • 23:22 น.

 • 23:08 น.

 • 22:52 น.

 • 22:38 น.

 • 22:22 น.

 • 22:08 น.

 • 21:52 น.

 • 21:38 น.

 • 21:22 น.

 • 21:08 น.

 • 20:52 น.

 • 20:38 น.

 • 20:22 น.

 • 20:08 น.

 • 19:38 น.

 • 19:22 น.

 • 19:08 น.

 • 18:52 น.

 • 18:22 น.

 • 18:08 น.

 • 17:52 น.

 • 17:38 น.

 • 17:22 น.