เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำของจังหวัดสงขลา

ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำของจังหวัดสงขลา

วัน จันทร์ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย punyha เมื่อ 21 ต.ค. 62 19:37 น.