เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ระดับตลิ่ง +7.40 ม.รทก.
วันที่เวลาระดับน้ำ (ม.รทก.)ต่ำกว่าตลิ่ง (ม.) ?
1 ส.ค. 55 14:00 +6.50 0.90 0
14 ม.ค. 55 02:00 +6.40 1.00 0
14 ม.ค. 55 01:00 +6.48 0.92 0
14 ม.ค. 55 00:00 +6.48 0.92 0
13 ม.ค. 55 23:00 +6.48 0.92 0
13 ม.ค. 55 22:00 +6.48 0.92 0
13 ม.ค. 55 21:00 +6.48 0.92 0
13 ม.ค. 55 20:00 +6.45 0.95 0
13 ม.ค. 55 19:00 +6.45 0.95 0
13 ม.ค. 55 18:00 +6.40 1.00 0
13 ม.ค. 55 17:00 +6.35 1.05 0
13 ม.ค. 55 16:00 +6.30 1.10 0
13 ม.ค. 55 15:00 +6.22 1.18 0
2 ม.ค. 55 10:00 +7.55 -0.15 0
2 ม.ค. 55 09:30 +7.55 -0.15 0
2 ม.ค. 55 09:00 +7.55 -0.15 0
2 ม.ค. 55 08:30 +7.55 -0.15 0
2 ม.ค. 55 08:00 +7.55 -0.15 0
2 ม.ค. 55 07:30 +7.50 -0.10 0
2 ม.ค. 55 07:00 +7.50 -0.10 0