เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ระดับตลิ่ง +8.09/+7.18 ม.รทก.
วันที่เวลาระดับน้ำ (ม.รทก.)ต่ำกว่าตลิ่ง (ม.) ?
26 ธ.ค. 57 12:00 +7.20 0.89/-0.02 0
25 ธ.ค. 57 08:30 +7.90 0.19/-0.72 0
24 ธ.ค. 57 14:15 +8.40 -0.31/-1.22 0
24 ธ.ค. 57 08:15 +8.50 -0.41/-1.32 0
23 ธ.ค. 57 18:00 +8.30 -0.21/-1.12 0
23 ธ.ค. 57 08:15 +8.40 -0.31/-1.22 0
22 ธ.ค. 57 15:00 +7.90 0.19/-0.72 0
22 ธ.ค. 57 08:15 +7.35 0.74/-0.17 0
21 ธ.ค. 57 07:00 +6.94 1.15/0.24 0
20 ธ.ค. 57 11:00 +7.57 0.52/-0.39 0
19 ธ.ค. 57 19:00 +7.96 0.13/-0.78 0
19 ธ.ค. 57 06:45 +7.90 0.19/-0.72 0
18 ธ.ค. 57 12:00 +7.80 0.29/-0.62 0
18 ธ.ค. 57 09:45 +7.18 0.91/0.00 0
15 ธ.ค. 57 07:00 +4.30 3.79/2.88 0
6 พ.ย. 57 07:00 +3.50 4.59/3.68 0
18 ต.ค. 57 07:00 +3.70 4.39/3.48 0
17 ต.ค. 57 07:00 +3.66 4.43/3.52 0
7 ต.ค. 57 07:00 +3.13 4.96/4.05 0
6 ต.ค. 57 07:00 +2.86 5.23/4.32 0