เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ระดับตลิ่ง +25.20/+26.18 ม.รทก.
วันที่เวลาระดับน้ำ (ม.รทก.)ต่ำกว่าตลิ่ง (ม.) ?
22 ม.ค. 60 10:00 +24.67 0.53/1.51 0
22 ม.ค. 60 09:00 +24.69 0.51/1.49 0
22 ม.ค. 60 08:00 +24.70 0.50/1.48 0
22 ม.ค. 60 07:00 +24.71 0.49/1.47 0
22 ม.ค. 60 06:00 +24.72 0.48/1.46 0
22 ม.ค. 60 05:00 +24.74 0.46/1.44 0
22 ม.ค. 60 04:00 +24.75 0.45/1.43 0
22 ม.ค. 60 03:00 +24.76 0.44/1.42 0
22 ม.ค. 60 02:00 +24.77 0.43/1.41 0
22 ม.ค. 60 01:00 +24.78 0.42/1.40 0
22 ม.ค. 60 00:00 +24.80 0.40/1.38 0
21 ม.ค. 60 23:00 +24.81 0.39/1.37 0
21 ม.ค. 60 22:00 +24.82 0.38/1.36 0
21 ม.ค. 60 21:00 +24.83 0.37/1.35 0
21 ม.ค. 60 20:00 +24.84 0.36/1.34 0
21 ม.ค. 60 19:00 +24.85 0.35/1.33 0
21 ม.ค. 60 18:00 +24.86 0.34/1.32 0
21 ม.ค. 60 17:00 +24.87 0.33/1.31 0
21 ม.ค. 60 16:00 +24.87 0.33/1.31 0
21 ม.ค. 60 15:00 +24.87 0.33/1.31 0