เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ระดับตลิ่ง +17.40 ม.รทก. ระดับท้องคลอง +13.50 ม.รทก.
วันที่เวลาระดับน้ำ (ม.รทก.)ต่ำกว่าตลิ่ง (ม.) ?
1 ส.ค. 55 14:15 +13.60 3.80 0
13 ม.ค. 55 23:00 +14.20 3.20 0
13 ม.ค. 55 22:00 +14.30 3.10 0
13 ม.ค. 55 21:00 +14.30 3.10 0
13 ม.ค. 55 20:00 +14.30 3.10 0
13 ม.ค. 55 19:00 +14.30 3.10 0
13 ม.ค. 55 18:00 +14.30 3.10 0