เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

แก้มลิงคลองเรียน - Camera Record

ระดับคันบึง +19.45 ม.รทก. ระดับช่องระบายน้ำฉุกเฉิน +17.88 ม.รทก.
วันที่เวลาระดับน้ำ (ม.รทก.)ต่ำกว่าคันบึง (ม.) ?ต่ำว่าช่องระบายน้ำฉุกเฉิน (ม.)ระยะเปิดประตูน้ำ (ม.)
1 มี.ค. 56 12:45 +16.30 3.15 1.58 0.05 0
27 ก.พ. 56 15:45 +16.25 3.20 1.63 0.05 0
27 ก.พ. 56 06:30 +15.90 3.55 1.98 0.05 0
26 ก.พ. 56 21:15 +15.60 3.85 2.28 0.05 0
26 ก.พ. 56 11:15 +15.50 3.95 2.38 0.05 0
26 ก.พ. 56 06:00 +15.50 3.95 2.38 0.10 0
25 ก.พ. 56 16:15 +15.90 3.55 1.98 0.15 0