เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ระดับคันบึง +19.45 ม.รทก. ระดับช่องระบายน้ำฉุกเฉิน +17.88 ม.รทก.
วันที่เวลาระดับน้ำ (ม.รทก.)ต่ำกว่าคันบึง (ม.) ?ต่ำว่าช่องระบายน้ำฉุกเฉิน (ม.)ระยะเปิดประตูน้ำ (ม.)
1 มี.ค. 56 12:45 +16.30 3.15 1.58 0.05 0
27 ก.พ. 56 15:45 +16.25 3.20 1.63 0.05 0
27 ก.พ. 56 06:30 +15.90 3.55 1.98 0.05 0
26 ก.พ. 56 21:15 +15.60 3.85 2.28 0.05 0
26 ก.พ. 56 11:15 +15.50 3.95 2.38 0.05 0
26 ก.พ. 56 06:00 +15.50 3.95 2.38 0.10 0
25 ก.พ. 56 16:15 +15.90 3.55 1.98 0.15 0
25 ก.พ. 56 08:00 +16.20 3.25 1.68 0.18 0
24 ก.พ. 56 15:00 +16.75 2.70 1.13 0.15 0
4 ก.พ. 56 09:15 +16.60 2.85 1.28 0.05 0
16 ม.ค. 56 08:15 +15.70 3.75 2.18 0.05 0
15 ม.ค. 56 15:15 +15.50 3.95 2.38 0.05 0
1 ส.ค. 55 14:15 +10.00 9.45 7.88 0.10 0
13 ม.ค. 55 23:00 +14.60 4.85 3.28 2.40 0
13 ม.ค. 55 22:00 +14.60 4.85 3.28 2.40 0
13 ม.ค. 55 21:00 +14.60 4.85 3.28 2.40 0
13 ม.ค. 55 20:00 +14.60 4.85 3.28 2.40 0
13 ม.ค. 55 19:00 +14.50 4.95 3.38 2.40 0
13 ม.ค. 55 18:00 +14.50 4.95 3.38 2.40 0
13 ม.ค. 55 17:00 +14.50 4.95 3.38 2.40 0