เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ศูนย์เรียนรู้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
24 ตุลาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsavikasavikaเมื่อ 24 ตุลาคม 2556 11:11:25
Project owner

ชื่อกิจกรรม : บันทึกเทป "การประเมินสถานการณ์อุทกภัยด้วยตนเอง" โดย Hatyai Cable 93

 • photo บันทึกเทป
  บันทึกเทป "การประเมินสถานการณ์อุทกภัยด้วยตนเอง" โดย Hatyai Cable 93
 • photo บันทึกเทป
  บันทึกเทป "การประเมินสถานการณ์อุทกภัยด้วยตนเอง" โดย Hatyai Cable 93
 • photo บันทึกเทป
  บันทึกเทป "การประเมินสถานการณ์อุทกภัยด้วยตนเอง" โดย Hatyai Cable 93
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
26 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsavikasavikaเมื่อ 29 กรกฎาคม 2556 09:46:27
Project owner

ชื่อกิจกรรม : นักเรียนในเขต ทน.หาดใหญ่ ศึกษาดูงานเรื่องโลกร้อน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI