เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

การจัดทำจัดทำกรอบสาระท้องถิ่นสำหรับหลักสูตรท้องถิ่นรับมือภัยพิบัติลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา เทศบาลนครหาดใหญ่

 • photo , 719x1080 pixel , 104,833 bytes.
 • photo , 1152x768 pixel , 121,987 bytes.
 • photo , 1152x768 pixel , 148,195 bytes.
 • photo , 1152x768 pixel , 139,917 bytes.
 • photo , 1152x768 pixel , 149,532 bytes.
 • photo , 1152x768 pixel , 141,228 bytes.
 • photo , 1152x768 pixel , 147,739 bytes.
 • photo , 1152x768 pixel , 161,321 bytes.
 • photo , 1152x768 pixel , 132,986 bytes.
 • photo , 1152x768 pixel , 163,587 bytes.

การจัดทำกรอบสาระท้องถิ่นสำหรับหลักสูตรท้องถิ่นรับมือภัยพิบัติลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการที่ทาง คณะทำงาน ACCCRN ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการรับมือภัยพิบัติในมิติต่าง ๆ แล้ว ทางคณะทำงานหลักสูตรท้องถิ่นจึงพิจารณากันว่าควรดำเนินการใน 4 กลุ่มสาระก่อนอันได้แก่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์,สังคมฯ,สุขศึกษาฯ และการงานอาชีพฯ จึงได้จัดทำกรอบสาระท้องถิ่นดังกล่าวขึ้นในวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2557 จำนวน 4 กลุ่มสาระ โดยจะมีการการนำเสนอกรอบสาระท้องถิ่นในทีประชุมคณะทำงาน หลักสุตรท้องถิ่นรับมือภัยพิบัติลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาในวันที่ 14 สิงหาคม 2557

แสดงความคิดเห็น

« 0511
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง