เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้ฯ SCCCRN ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติฯ

by พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง @September,14 2017 12.07 ( IP : 202...136 ) | Tags : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • photo , 960x640 pixel , 71,159 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 71,159 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 84,510 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 76,711 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 78,502 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 76,160 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 91,364 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 77,516 bytes.

มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ SCCCRN ได้ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานพหุภาคีพัฒนาจังหวัดสงขลา ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขต 12 ,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลประชารัฐเพื่อสังคม(E6)ในการสร้างสังคมสุขภาวะให้ชุมชนท้องถิ่นไม่ทอดทิ้งกันและ พัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐในระดับจังหวัด ได้จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่าย พัฒนาระบบเฝ้าระวังและทบทวนสถานการณ์ปัญหาภัยพิบัติจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 12 ก.ย.60 ที่ห้องประชุมต้นปาล์ม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีวัตุประสงค์เพื่อทบทวนสถานการณ์ปัญหาภัยพิบัติจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มใน5 ลุ่มน้ำหลักของพื้นที่จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ำคลองภูมี ลุ่มน้ำคลองเทพา ลุ่มน้ำนาทวี และร่วมกันทบทวนแผนปฏิบัติการในการเฝ้าระวังและเตือนภัยในพื้นที่ โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนให้ข้อมูลด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัยในปี พ.ศ.2560  และผู้เข้าร่วมประมาณ 70 ท่าน ประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆและ อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัย 5 ลุ่มน้ำ  ซึ่งผลสรุปจากเวที ได้มีการสร้างความร่วมมือของเครือข่ายเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทั้ง 5 ลุ่มน้ำ ผ่านเครือข่ายline ระดับลุ่มน้ำ มีการติดตามสถานการณ์น้ำผ่านเว็บไซต์ hatyaicityclimate.org และได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดเวทีเตรียมความพร้อมของเครือข่ายระดับพื้นที่ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเตรียมความพร้อมของทีมอาสาสมัครเฝ้าระวังในพื้นที่ทั้ง 5 ลุ่มน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานด้านการเตรียมความพร้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น

« 7658
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง