เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประสานงานการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะของ บริษัท จีเดค จำกัด

by พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง @January,30 2018 00.02 ( IP : 171...65 ) | Tags : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  • photo  , 960x640 pixel , 89,038 bytes.
  • photo  , 960x640 pixel , 103,905 bytes.

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนและประสานงานการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย พลังงานจังหวัดสงขลา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุจจังหวัดสงขลา ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกรนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง และตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆ โรงงาน ร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในครั้งนี้ โดยมี นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล ที่ปรึกษา IEC ผู้แทนบริษัท จีเดค จำกัด เป็นผู้บรรยายสรุปผลคืบหน้าและให้การต้อนรับ สำหรับการประชุมวันนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของโรงไฟฟ้ากำจัดขยะต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ที่ได้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อข้อกังวลของประชาชนในพื้นที่โดยรอบโรงงานใน 3 ประเด็น คือ
1. ปัญหาเรื่องกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ 2. ปัญหาเรื่องมลภาวะทางอากาศ โดยเฉพาะผลกระทบจากสารไดอ๊อกซิน(Dioxin) 3. ปัญหาเรื่องน้ำเสียและน้ำชะขยะ โดยผลจากการหารือติดตามผลในครั้งนี้ แบ่งการแก้ไขออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนที่เกิดขึ้นภายในบริเวณโรงงาน ก็ให้ทางโรงงานดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ทางอนุกรรมการ และอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาได้กำหนดให้แก้ไข 2. ในส่วนที่นอกเหนือจากที่บริเวณโรงงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองควนลัง และชุมชนที่อาศัยอยู่รอบๆ ดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ให้ดีขึ้น       ซึ่งในส่วนที่ 1 ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้ว โดยเฉพาะการจัดทำอาคารบดกำจัดขยะ ให้เป็นอาคารปิด และติดตั้งวางท่อพ่นละออง EM ซึ่งคาดว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นได้ ในเรื่องของมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ด้วยอุณหภูมิสูง ทางบริษัทฯได้มีการตรวจมลพิษปลายปล่องตามข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และทางโรงงานฯ ได้ดำเนินการตรวจวัดปีละ 4 ครั้งตามข้อเรียกร้องของชุมชน แล้วสรุปส่งผลการตรวจสอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษทราบ ในเรื่องน้ำเสียและน้ำชะขยะจากที่ทิ้งขยะเดิม จะมีการก่อสร้างระบบรวมน้ำเสียที่เกิดจากน้ำชะขยะ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 180 วัน พร้อมทั้งการปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้เหมาะสมและมีอนามัย ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการประชุมข้างต้น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการประชุมของคณะกรรมการไตรภาคีแก้ไขปัญหาโรงไฟฟ้ากำจัดขยะ บริษัท จีเดค จำกัด ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการติดตามแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ ดังกล่าวโดยเฉพาะ เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน พร้อมเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง ขอขอบคุณ ข้อมูลและภาพประกอบจากเทศบาลนครหาดใหญ่

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 0431
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง