เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เทศบาลนครหาดใหญ่เปิดโครงการเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

by พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง @July,17 2018 15.41 ( IP : 202...143 ) | Tags : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  • photo  , 960x640 pixel , 92,399 bytes.
  • photo  , 960x640 pixel , 91,995 bytes.

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) ดร.พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 โดยมีนายวิพัฒน์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะจากขยะมูลฝอย พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากคุณพรรณี อภิชาตพัฒนะศิริ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่องการจัดการแยกขยะ และทำกิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการเรื่องการคัดแยกขยะ ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากเทศบาลนครหาดใหญ่

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 6743
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง