เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีลงนาม MOU และ งานวิชาการของ SCCCRN ในงานวันพลเมืองสงขลา

by Little Bear @August,30 2018 11.15 ( IP : 61...106 ) | Tags : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  • photo  , 960x480 pixel , 72,753 bytes.
  • photo  , 960x480 pixel , 72,177 bytes.
  • photo  , 960x480 pixel , 65,853 bytes.

30 สิงหาคม 2561 - มูลนิธิิ SCCCRN ได้จัดพีธีลงนาม MOU และ งานวิชาการของ SCCCRN ในงานวันพลเมืองสงขลา โดยความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่

"MOU"

อีกก้าวหนึ่งของการเป็นองค์กรเชิงพื้นที่เกาะติดในประเด็นร่วม;การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปัญหาใหญ่ของการทำงานเป็นโครงการก็คือ จบโครงการกิจกรรมก็สิ้นสุดไปด้วย หรือการทำงานในประเด็นสำคัญมักไม่มีความต่อเนื่อง ไม่มีเจ้าภาพหลักที่สามารถประสานเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกันอย่างมีพลัง


โครงการเครือข่ายเมืองในเอเซียเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่(ACCCRN) หลังสิ้นสุดกิจกรรมลงเมื่อ 7 ปีที่ผ่านมา คณะทำงานอันประกอบด้วยภาครัฐส่วนภูมิภาค ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ท้องถิ่น เห็นชอบที่จะเดินหน้าให้มีองค์กรของพื้นที่เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(SCCCRN)

วันนี้ทึมงานดังกล่าวได้จัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือ อาศัยบันทึกฉบับนี้สานต่อการทำงานที่จะเดินหน้าไปกับองค์กรหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก เสริมเติมในส่วนช่องว่างที่ขาด การผสมผสานการทำงานเช่นนี้นับเป็นกรณีที่น่าสนใจมากๆ อาจจะเป็นความริเริ่มที่เป็นตัวแบบให้งานอื่นๆนำไปปรับใช้ต่อไป

โดยเฉพาะการทำงานในพื้นที่เมือง

Trends ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงในไทย 1)สังคมผู้สูงอายุ 2)ความเป็นเมือง 3)ความเป็นปัจเจกบุคคล 4)เทคโนโลยีนวตกรรม 5)การเปลี่ยนขั้วทางเศรษฐกิจและการเมือง 6)การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การตกของฝนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่ตกเรื่อยๆสม่ำเสมอ กลายเป็นตกแช่ในช่วงเวลาสั้นๆทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน รูปแบบการเกิดน้ำท่วมเปลี่ยนไปจากเดิม ผอ.ศูนย์อุตุฯได้ให้ความจริงในวันนี้


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 2002
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง