เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : เวทีเพิ่มศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำ เครือข่ายโรงเรียนรักษ์ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ปี ๒๕๕๖

สถานที่ : ห้องประชุมภัคพิพิธ รร.หาดใหญ่วิทยาลัย ๒

วันที่ : 30 กรกฎาคม 2556 - 30 กรกฎาคม 2556

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  สร้างกิจกรรมโดย savika เมื่อ 25 ก.ค. 2556 12:36 น.