เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : ประชุมวางแผนการจัดทำสกู๊ป ACCCRN หาดใหญ่

สถานที่ : I Coffee

วันที่ : 12 ธันวาคม 2556 - 12 ธันวาคม 2556

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  สร้างกิจกรรมโดย Nuk DPM-Thepha เมื่อ 12 ธ.ค. 2556 14:14 น.