เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

รายชื่อโครงการ ปี 2557 (จำนวน 2 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2557
Little Bear โครงการวางระบบเตือนภัยลุ่มน้ำกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนโปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์ปริมาณน้ำฝนในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
- - กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)ปี 2557
Little Bear Business sectorโปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์ปริมาณน้ำฝนในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
11 - กำลังดำเนินโครงการ

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ