เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

 • 14 ก.พ.63 11:15 น.

 • 14 ก.พ.63 11:00 น.

 • 14 ก.พ.63 10:45 น.

 • 14 ก.พ.63 10:30 น.

 • 14 ก.พ.63 10:15 น.

 • 14 ก.พ.63 10:00 น.

 • 14 ก.พ.63 09:45 น.

 • 14 ก.พ.63 09:30 น.

 • 14 ก.พ.63 09:00 น.

 • 14 ก.พ.63 08:45 น.

 • 14 ก.พ.63 08:30 น.

 • 14 ก.พ.63 08:15 น.

 • 14 ก.พ.63 08:00 น.

 • 14 ก.พ.63 07:45 น.

 • 14 ก.พ.63 07:30 น.

 • 14 ก.พ.63 07:15 น.

 • 14 ก.พ.63 07:00 น.

 • 14 ก.พ.63 06:45 น.

 • 14 ก.พ.63 06:30 น.

 • 14 ก.พ.63 06:15 น.

 • 14 ก.พ.63 06:00 น.

 • 14 ก.พ.63 05:45 น.

 • 14 ก.พ.63 05:30 น.

 • 14 ก.พ.63 05:15 น.

 • 14 ก.พ.63 05:00 น.

 • 14 ก.พ.63 04:45 น.

 • 14 ก.พ.63 04:30 น.

 • 14 ก.พ.63 04:15 น.

 • 14 ก.พ.63 04:00 น.

 • 14 ก.พ.63 03:45 น.

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

ระดับตลิ่งจันทร์วิโรจน์ +9.00 ม.รทก. ระดับน้ำล้นเข้าถนนใต้ช่องลอดสะพานรถไฟจันทร์วิโรจน์ +7.20 ม.รทก.