เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

 • 10 ก.ค.62 19:30 น.

 • 10 ก.ค.62 19:00 น.

 • 10 ก.ค.62 18:30 น.

 • 10 ก.ค.62 18:00 น.

 • 10 ก.ค.62 17:30 น.

 • 10 ก.ค.62 17:00 น.

 • 10 ก.ค.62 16:30 น.

 • 10 ก.ค.62 16:00 น.

 • 10 ก.ค.62 15:30 น.

 • 10 ก.ค.62 15:00 น.

 • 10 ก.ค.62 14:30 น.

 • 10 ก.ค.62 14:00 น.

 • 10 ก.ค.62 13:30 น.

 • 10 ก.ค.62 13:00 น.

 • 10 ก.ค.62 12:30 น.

 • 10 ก.ค.62 12:00 น.

 • 10 ก.ค.62 11:30 น.

 • 10 ก.ค.62 11:00 น.

 • 10 ก.ค.62 10:30 น.

 • 10 ก.ค.62 10:00 น.

 • 10 ก.ค.62 09:30 น.

 • 10 ก.ค.62 09:00 น.

 • 10 ก.ค.62 08:30 น.

 • 10 ก.ค.62 08:00 น.

 • 10 ก.ค.62 07:30 น.

 • 10 ก.ค.62 07:00 น.

 • 10 ก.ค.62 06:30 น.

 • 10 ก.ค.62 06:00 น.

 • 10 ก.ค.62 05:30 น.

 • 10 ก.ค.62 05:00 น.

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ

หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก สถานีโทรมาตร TSL26: ปตร.คลอง ร.6 คลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ของกรมชลประทาน โดย ปตร. คลอง ร.6 ที่ติดตั้งโทรมาตรอยู่ห่างจากต้นคลอง ร.6 (จุดติดตั้งกล้อง) เป็นระยะทาง 1.2 กม.