เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

 • 1 ส.ค.64 03:00 น.

 • 1 ส.ค.64 02:54 น.

 • 30 ก.ค.64 15:30 น.

 • 30 ก.ค.64 15:00 น.

 • 30 ก.ค.64 14:30 น.

 • 30 ก.ค.64 14:00 น.

 • 30 ก.ค.64 13:30 น.

 • 30 ก.ค.64 13:00 น.

 • 30 ก.ค.64 12:30 น.

 • 30 ก.ค.64 12:00 น.

 • 30 ก.ค.64 11:30 น.

 • 30 ก.ค.64 11:00 น.

 • 30 ก.ค.64 10:30 น.

 • 30 ก.ค.64 10:00 น.

 • 30 ก.ค.64 09:30 น.

 • 30 ก.ค.64 09:00 น.

 • 30 ก.ค.64 08:30 น.

 • 30 ก.ค.64 08:00 น.

 • 30 ก.ค.64 07:30 น.

 • 30 ก.ค.64 07:00 น.

 • 30 ก.ค.64 06:30 น.

 • 30 ก.ค.64 06:00 น.

 • 30 ก.ค.64 05:30 น.

 • 30 ก.ค.64 05:00 น.

 • 30 ก.ค.64 04:30 น.

 • 30 ก.ค.64 04:00 น.

 • 30 ก.ค.64 03:30 น.

 • 30 ก.ค.64 03:00 น.

 • 30 ก.ค.64 02:30 น.

 • 30 ก.ค.64 02:00 น.

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

ติดตั้งที่บริเวณ ประตูระบายน้ำ คลอง ร.6 เป็นจุดที่รับน้ำจาก อ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียน จุดนี้ยังเป็นต้นน้ำของ "คลองเรียน" หรือ "คลองแม่เรียน" ซึ่งจะไหลผ่านพื้นที่ชุมชนทุ่งรี และผ่านถนนกาญจนวนิชตรงตลาดสดคลองเรียน ไปหลังตลาด มากินตะ และ รร.อุดมศึกษา และไปสุดปลายคลองที่ คูระบายน้ำสามสิบเมตร ตรงบริเวณร้าน เหล็กใต้

** ความสำคัญของประตูระบายน้ำนี้คือจุดที่จะระบายน้ำจากแก้มลิงคลองเรียนให้ไหลไปทางคลอง ร.6 เพื่อไปลง "คลองหวะ" และไปลง คลองอู่ตะเภา และคลอง ร.1 เพื่อลงสู่ทะเลสาบสงขลา

เมื่อใดที่ปริมาณน้ำที่ถูกปล่อยออกมาจาก อ่างเก็บน้ำแก้มลิงฯ มากจน คลอง ร.6 รับไม่ทัน ก็จะมีการเปิดประตูระบายน้ำของ คลองเรียน ให้ระบายมาทางคูระบายน้ำ 30 เมตร เพื่อไหลไปออกคลองเตย และไปสู่คลองอู่ตะเภา และออกสู่ทะเลสาบสงขลา