เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

 • 21:30 น.

 • 21:00 น.

 • 20:30 น.

 • 20:00 น.

 • 19:30 น.

 • 19:00 น.

 • 18:30 น.

 • 18:00 น.

 • 17:30 น.

 • 17:00 น.

 • 16:30 น.

 • 16:00 น.

 • 15:30 น.

 • 15:00 น.

 • 14:30 น.

 • 14:00 น.

 • 13:30 น.

 • 13:00 น.

 • 12:30 น.

 • 12:00 น.

 • 11:30 น.

 • 11:00 น.

 • 10:30 น.

 • 10:00 น.

 • 09:30 น.

 • 09:00 น.

 • 08:30 น.

 • 08:00 น.

 • 07:30 น.

 • 07:00 น.

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

ติดตั้งที่บริเวณ ประตูระบายน้ำ คลอง ร.6 เป็นจุดที่รับน้ำจาก อ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียน จุดนี้ยังเป็นต้นน้ำของ "คลองเรียน" หรือ "คลองแม่เรียน" ซึ่งจะไหลผ่านพื้นที่ชุมชนทุ่งรี และผ่านถนนกาญจนวนิชตรงตลาดสดคลองเรียน ไปหลังตลาด มากินตะ และ รร.อุดมศึกษา และไปสุดปลายคลองที่ คูระบายน้ำสามสิบเมตร ตรงบริเวณร้าน เหล็กใต้

** ความสำคัญของประตูระบายน้ำนี้คือจุดที่จะระบายน้ำจากแก้มลิงคลองเรียนให้ไหลไปทางคลอง ร.6 เพื่อไปลง "คลองหวะ" และไปลง คลองอู่ตะเภา และคลอง ร.1 เพื่อลงสู่ทะเลสาบสงขลา

เมื่อใดที่ปริมาณน้ำที่ถูกปล่อยออกมาจาก อ่างเก็บน้ำแก้มลิงฯ มากจน คลอง ร.6 รับไม่ทัน ก็จะมีการเปิดประตูระบายน้ำของ คลองเรียน ให้ระบายมาทางคูระบายน้ำ 30 เมตร เพื่อไหลไปออกคลองเตย และไปสู่คลองอู่ตะเภา และออกสู่ทะเลสาบสงขลา