เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

บางศาลา

 • 06:59 น.

 • 06:49 น.

 • 06:39 น.

 • 06:29 น.

 • 06:19 น.

 • 06:09 น.

 • 05:59 น.

 • 05:49 น.

 • 05:39 น.

 • 05:29 น.

 • 05:19 น.

 • 05:09 น.

 • 04:59 น.

 • 04:49 น.

 • 04:39 น.

 • 04:29 น.

 • 04:19 น.

 • 04:09 น.

 • 03:59 น.

 • 03:49 น.

 • 03:39 น.

 • 03:29 น.

 • 03:19 น.

 • 03:09 น.

 • 02:59 น.

 • 02:49 น.

 • 02:39 น.

 • 02:29 น.

 • 02:19 น.

 • 02:09 น.

หมายเหตุ - การเตือนภัยหาดใหญ่ให้อยู่ในสถานะเฝ้าระวัง เมื่อระดับน้ำที่สถานี X.90 บ้านบางศาลา สูง 8.00 ม.รทก.

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ

 • น้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อ พ.ย. 2553 ระดับน้ำที่บางศาลาสูง 11 ม.รทก.

 • ตลิ่งซ้าย +8.09 ม.รทก. ตลิ่งขวา +7.18 ม.รทก.
 • http://122.154.18.61/node-data-channel.aspx?id=10307

หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก ระดับน้ำที่บางศาลา (X.90) | สถานีโทรมาตร STN06: บ้านบางศาลา (X.90) คลองอู่ตะเภา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ของกรมชลประทาน

ระดับเริ่มต้นของเกจล่าง +8.00 ม.รทก. เกจบน +9.4 ม.รทก.
ผังน้ำลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา