เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ภาพจากกล้อง CCTV สำหรับเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำอู่ตะเภา

GooglePlayStoreqrcode.hatyaicityclimate
ดาวน์โหลดแอพสำหรับสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ (Android Smart Phone)
หรือเปิด Play Store ในสมาร์ทโฟนแล้วค้นหา HatyaiCityClimate และดำเนินการติดตั้ง

 • ช่วยกันประชาสัมพันธ์เว็บไซท์

หากท่านต้องการติดตามภาพจากกล้องผ่าน smartphone สามารถดูได้จาก http://hatyaicityclimate.org/m หรือ ช่วยประชาสัมพันธ์เว็บไซท์

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยภาคประชาชนเมืองหาดใหญ่

เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมด้วยตนเอง

โลโก้หน่วยงานบูรณาการความร่วมมือ

แนะนำให้อ่าน

ความรู้เรื่อง "การประมวลข้อมูลพยากรณ์อากาศ" โดย ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์

@November,23 2013 23.08

รายการ "จิบกาแฟข้างสภา" สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ 88 MHz เวลา 10.10 น. - 12.00 น. วันที่ 23 พ.ย. 56 เสนอความรู้เรื่อง "การประมวลข้อมูลพยากรณ์อากาศ" โดย ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

VDO - การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน

@September,14 2013 10.05

วีดิโอแนะนำการรับมืออุทกภัยพื้นที่หาดใหญ่และลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

การสร้างสุขภาวะในพื้นที่ระดับตำบล ในงาน Songkhla Health Fair 2013

@June,08 2013 14.55

ACCCRN หาดใหญ่ ร่วมในเวที "การสร้างสุขภาวะในพื้นที่ระดับตำบล" ในงาน Songkhla Health Fair 2013 งานเริมเปิดด้วยการแสดงพลังร่วมกันนำโดยนายกสินธพ นพรัตน์ ตามด้วยการนำเสนอ "เครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณในพื้นที่ตำบลสุขภาวะ" โดยคณะทำงานระดับตำบล โดยนำตัวอย่างการทำงานของเครือข่ายมานำเสนอ ประกอบด้วย


สถิติเว็บไซท์ ณ 25 พ.ย. 2557 00:26:06

Web Statistics: Current 0 members from 29 persons online. Today 31 persons 77 views. Yesterday 3,210 persons 9,976 views. Total view 1,897,367 persons 5,930,454 views from 1,109 members. Since Jul,11 2011.
ทางทีมงานได้เพิ่มเว็บไซท์สำรองไว้ 3 แห่ง หากไม่สามารถเปิดเว็บหลักได้ กรุณาเปิดเว็บไซท์ กระจายกันไปดูภาพในเว็บสำรองบ้างก็ดีนะครับ จะได้ลดโอกาสที่ server หลักล่มแล้วเราอาจจะมีปัญหาในการเข้าเว็บไซท์ในเวลาวิกฤติ ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ!!!!

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ACCCRN เตรียมติดตั้ง CCTV เพิ่มเติมในเมืองหาดใหญ่

@October,23 2014 09.23

ACCCRN เตรียมติดตั้ง CCTV เพิ่มเติมในเมืองหาดใหญ่เพื่อเกาะติดและเตือนภัยอุทกภัยและการจราจร ร่วมกันสร้าง "สื่อเมือง" ที่จะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารของคนเมืองหาดใหญ่ต่อสถานการณ์ภัยต่างๆที่เข้ามารบกวน วันนี้กำหนดจุดที่จะติดตั้งนำร่องใน 3-4 จุด อาทิ หน้าเทคนิค หน้าร้านเหล็กใต้ ฯลฯ แก้ไขทางเทคนิคที่จะต้อง

การนำเสนอกรอบหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการรับมือภัยพิบัติลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา เทศบาลนครหาดใหญ่

@October,14 2014 13.04

ในวันที่ 25 กันยายน 2557 ทางคณะทำงาน ACCCRN ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ได้จัดให้มีการนำเสนอรอบหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการรับมือภัยพิบัติลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลบาลนครหาดใหญ่ โดยมีกรรมการผู้ทรวคุณวุฒิเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรหลายท่าน นำโดย คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาประกอบด้วย ผศ.ดร.นพเก้า ณ

การจัดทำจัดทำกรอบสาระท้องถิ่นสำหรับหลักสูตรท้องถิ่นรับมือภัยพิบัติลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา เทศบาลนครหาดใหญ่

@October,14 2014 11.42

การจัดทำกรอบสาระท้องถิ่นสำหรับหลักสูตรท้องถิ่นรับมือภัยพิบัติลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการที่ทาง คณะทำงาน ACCCRN ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการรับมือภัยพิบัติในมิติต่าง ๆ แล้ว ทางคณะทำงานหลักสูตรท้องถิ่นจึงพิจารณากันว่าควรดำเนินการใน 4 กลุ่มสาระก่อนอันได้แก่ กลุ่ม

เวทีให้ความรู้ตัวแทนโรงแรมในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่

@October,07 2014 19.56

ACCCRN ภายใต้โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนรับมืออุทกภัยหาดใหญ่ ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หอการค้าสงขลา(ในนามกกร.) เทศบาลนครหาดใหญ่ มูลนิธิชุมชนสงขลา จัดเวทีให้ความรู้ตัวแทนโรงแรมในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ในเรื่องลักษณะภูมิประเทศและเส้นทางน้ำ แนวทางการรับมือของเทศบาลนครหาดใหญ่ การเรียนรู้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และร่วมพิจารณาแนวทางการรับมืออุทกภัยที่จะมีผลไปถึงนักท่องเที่ยว ด้วยแนวทางดังนี้

 1. ผลิตสื่อให้ความรู้และแก้ไขข่าวลือในแต่ละเรื่อง ได้แก่
  1. เส้นทางน้ำของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาและกรณีเขื่อนสะเดาแตก และเส้นทางน้ำของเมืองหาดใหญ่ทั้ง 3 โซน(โซนด่านหน้าตั้งแต่ริมคคลองร.1และคลองอู่ตะเภา โซนไข่ขาวตั้งแต่ริมคลองอู่ตะเภาถึงทางรถไฟ และโซนไข่แดงตั้งแต่ทางรถไฟถึงถนนกาญจนวนิชย์
  2. จุดเสี่ยง แผนที่โรงแรม และผังโรงแรมเพื่อการเตือนภัยและกู้ภัย
  3. จุดจอดรถ
  4. เส้นทางอพยพ
  5. แนวปฎิบัติเพื่อการรับมืออุทกภัยสำหรับนักท่องเที่ยว แปลภาษาอังกฤษ จีน บาฮาซา(มาเลเซีย) ขยายผลผ่านแอพพลิเอชั่น /ทำโปสเตอร์มีคิวอาร์โคดแสดงวิธีการเข้าถึงสื่อของเมือง
 2. กำหนดจุดเตือนภัยในเขตเมือง โดยร่วมมือระหว่างโครงการฯ หน่วยงานต่างๆ โรงแรม และเทศบาล
  1. จุดธงสี บริเวณหัวมุมถนนสำคัญ
  2. ติดตั้ง CCTV เพื่อเตือนภัยตามเส้นทางน้ำในพื้นที่ ได้แก่ ณ รร.วีแอล รร.รามา(ต้นทาง) รร.ฮอลิเดย์(ถ.รัถการ) รร.กวีนวิว และศูนย์การค้าสยามนครินทร์(ปลายทาง) รวมไปถึง บ.Toyota และดูเส้นทางจราจรบริ เวณ แยกคลองหวะ สามแยกคอหงส์ แยกบิกซี ตลาดเกษตร ม.หาดใหญ่ โดยร่วมมือกันระหว่างโรงแรม(ที่ส่วนใหญ่มี CCTV) โครงการ และสื่อในพื้นที่
 3. สร้างข้อตกลงร่วมในการรับมือ การอพยพนักท่องเที่ยว แบ่งการเตือนภัยเป็นระดับเขตพื้นที่ (1,2,3,4)
 4. เทศบาลมีทีมประเมินสถานการณ์วิเคราะห์แนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข้อมูลให้กับเครือข่ายโรงแรม ก่อนไฟฟ้าดับสื่อสารผ่านสมาคมธุรกิจโรงแรมหาดใหญ่-สงขลาและเชื่อมโยงเครือข่ายผ่าน Line (ชื่อกลุ่ม “โรงแรมรับมือน้ำท่วม”) /เฟชบุ๊ค หรือติดตามข้อมูลได้ที่ www.hatyaicityclimate.org หลังไฟฟ้าดับใช้เครือข่ายวิทยุเครื่องแดง โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ

มีข้อเสนอเพิ่มให้ประสานเครือข่ายสื่อสารให้ส่ง SMS ให้กับทุกคนในเขตเมืองกรณีเกิดอุทกภัย

โครงการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อรับมืออุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว

@October,02 2014 08.36

สบโอกาสปัญหาน้ำท่วมขังจากปริมาณน้ำ 103.00 มม.ที่ตกมาในช่วงเวลาสั้นๆไม่กี่ชั่วโมงที่เกิดสดๆร้อนๆ นำมาสู่การเรียนรู้สภาพปัญหาและแนวทางการรับมือในการประชุมทีมทำงานชุดเล็กโครงการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อรับมืออุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว โดยเจาะกลุ่มธุรกิจโรงแรมและศู


ข่าวทั้งหมด »

ความรู้

การผูกเชือกยามเกิดเหตุภัยพิบัติ

@November,19 2014 21.47

วันนี้ไปอบรมการใช้เว็บ www.hatyaicityclimate.org ให้เครือข่ายเฝ้าระวังน้ำท่วมของ ACCCRNแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือ "การผูกเชือกยามเกิดเหตุภัยพิบัติ"....เชือก...กับ...การกู้ภัย..."เชือก" เป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายแต่จุดสำคัญคือ...."ผูกแล้ว...ต้องไม่หลุด"....งานนี้ได้เรี

ชนะเลิศ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เรื่อง จุดเริ่มต้น

@November,13 2014 09.33

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ โเพื่อปรับตัว รับมือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับยญมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Asian Cities Climate Change Resilience Network โ ACCCRN) ร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่ยญงยืน

เปิดแผนและการรับมือน้ำท่วมหาดใหญ่ ผ่านเวทีเสวนา "หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 6"

@October,08 2014 10.51

บันทึกรายการจากเวทีเสวนา "หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 6" จัดโดย ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกับอีกหลายหน่วยงาน เมื่อ 6 ตุลาคม 2557 ที่โรงแรมหรรษา เจ.บี.

ขอบคุณทีมงานหาดใหญ่โอเค ดอท คอม สำหรับการบันทึกวีดิโอมาเผยแพร่ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารกัน

Poster

@August,22 2014 14.49


ความรู้ทั้งหมด »


การดำเนินโครงการ ACCCRN ระยะที่ 3