เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ภาพจากกล้อง CCTV สำหรับเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำอู่ตะเภา • ช่วยกันประชาสัมพันธ์เว็บไซท์

หากท่านต้องการติดตามภาพจากกล้องผ่าน smartphone สามารถดูได้จาก http://hatyaicityclimate.org/m หรือ ช่วยประชาสัมพันธ์เว็บไซท์

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยภาคประชาชนเมืองหาดใหญ่

เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมด้วยตนเอง

โลโก้หน่วยงานบูรณาการความร่วมมือ

แนะนำให้อ่าน

มาช่วยกันสยบข่าวลือเรื่องอ่างเก็บน้ำสะเดาแตกกันเถอะ

@December,18 2014 22.30

ข่าวลือเรื่องอ่างเก็บน้ำสะเดาจะปล่อยน้ำห­รือกลัวว่าน้ำจากอ่างจะส่งผลต่อพื้นที่โดย­เฉพาะหาดใหญ่เป็นหนึ่งในข่าวลือคลาสสิค ลองชมวิดีโอนี้นะครับ ฝากแชร์กันเยอะๆ ต่อให้อ่างแตกก็ไม่มีผลกับหาดใหญ่ ยกเว้นพื้นที่ 20 กม.จากอ่างเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบ

ความรู้เรื่อง "การประมวลข้อมูลพยากรณ์อากาศ" โดย ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์

@November,23 2013 23.08

รายการ "จิบกาแฟข้างสภา" สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ 88 MHz เวลา 10.10 น. - 12.00 น. วันที่ 23 พ.ย. 56 เสนอความรู้เรื่อง "การประมวลข้อมูลพยากรณ์อากาศ" โดย ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

VDO - การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน

@September,14 2013 10.05

วีดิโอแนะนำการรับมืออุทกภัยพื้นที่หาดใหญ่และลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา


สถิติเว็บไซท์ ณ 1 เม.ย. 2558 10:06:24

Web Statistics: Current 0 members from 20 persons online. Today 418 persons 670 views. Yesterday 1,113 persons 3,163 views. Total view 2,654,842 persons 9,024,139 views from 1,542 members. Since Jul,11 2011.
ทางทีมงานได้เพิ่มเว็บไซท์สำรองไว้ 3 แห่ง ในสถานการณ์ปกติจะยังไม่เปิดใช้งาน หากไม่สามารถเปิดเว็บหลักได้ในสถานการณ์ที่มีคนเข้าเว็บมากจนเกินไป กรุณาเปิดเว็บไซท์ กระจายกันไปดูภาพในเว็บสำรองบ้างก็ดีนะครับ จะได้ลดโอกาสที่ server หลักล่มแล้วเราอาจจะมีปัญหาในการเข้าเว็บไซท์ในเวลาวิกฤติ ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ!!!!

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

มาช่วยกันสยบข่าวลือเรื่องอ่างเก็บน้ำสะเดาแตกกันเถอะ

@December,18 2014 22.30

ข่าวลือเรื่องอ่างเก็บน้ำสะเดาจะปล่อยน้ำห­รือกลัวว่าน้ำจากอ่างจะส่งผลต่อพื้นที่โดย­เฉพาะหาดใหญ่เป็นหนึ่งในข่าวลือคลาสสิค ลองชมวิดีโอนี้นะครับ ฝากแชร์กันเยอะๆ ต่อให้อ่างแตกก็ไม่มีผลกับหาดใหญ่ ยกเว้นพื้นที่ 20 กม.จากอ่างเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบ

ACCCRN เตรียมติดตั้ง CCTV เพิ่มเติมในเมืองหาดใหญ่

@October,23 2014 09.23

ACCCRN เตรียมติดตั้ง CCTV เพิ่มเติมในเมืองหาดใหญ่เพื่อเกาะติดและเตือนภัยอุทกภัยและการจราจร ร่วมกันสร้าง "สื่อเมือง" ที่จะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารของคนเมืองหาดใหญ่ต่อสถานการณ์ภัยต่างๆที่เข้ามารบกวน วันนี้กำหนดจุดที่จะติดตั้งนำร่องใน 3-4 จุด อาทิ หน้าเทคนิค หน้าร้านเหล็กใต้ ฯลฯ แก้ไขทางเทคนิคที่จะต้อง

การนำเสนอกรอบหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการรับมือภัยพิบัติลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา เทศบาลนครหาดใหญ่

@October,14 2014 13.04

ในวันที่ 25 กันยายน 2557 ทางคณะทำงาน ACCCRN ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ได้จัดให้มีการนำเสนอรอบหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการรับมือภัยพิบัติลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลบาลนครหาดใหญ่ โดยมีกรรมการผู้ทรวคุณวุฒิเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรหลายท่าน นำโดย คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาประกอบด้วย ผศ.ดร.นพเก้า ณ

การจัดทำจัดทำกรอบสาระท้องถิ่นสำหรับหลักสูตรท้องถิ่นรับมือภัยพิบัติลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา เทศบาลนครหาดใหญ่

@October,14 2014 11.42

การจัดทำกรอบสาระท้องถิ่นสำหรับหลักสูตรท้องถิ่นรับมือภัยพิบัติลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการที่ทาง คณะทำงาน ACCCRN ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการรับมือภัยพิบัติในมิติต่าง ๆ แล้ว ทางคณะทำงานหลักสูตรท้องถิ่นจึงพิจารณากันว่าควรดำเนินการใน 4 กลุ่มสาระก่อนอันได้แก่ กลุ่ม

เวทีให้ความรู้ตัวแทนโรงแรมในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่

@October,07 2014 19.56

ACCCRN ภายใต้โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนรับมืออุทกภัยหาดใหญ่ ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หอการค้าสงขลา(ในนามกกร.) เทศบาลนครหาดใหญ่ มูลนิธิชุมชนสงขลา จัดเวทีให้ความรู้ตัวแทนโรงแรมในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ในเรื่องลักษณะภูมิประเทศและเส้นทางน้ำ แนวทางการรับมือของเทศบาลนครหาดใหญ่ การเรียนรู้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และร่วมพิจารณาแนวทางการรับมืออุทกภัยที่จะมีผลไปถึงนักท่องเที่ยว ด้วยแนวทางดังนี้

 1. ผลิตสื่อให้ความรู้และแก้ไขข่าวลือในแต่ละเรื่อง ได้แก่
  1. เส้นทางน้ำของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาและกรณีเขื่อนสะเดาแตก และเส้นทางน้ำของเมืองหาดใหญ่ทั้ง 3 โซน(โซนด่านหน้าตั้งแต่ริมคคลองร.1และคลองอู่ตะเภา โซนไข่ขาวตั้งแต่ริมคลองอู่ตะเภาถึงทางรถไฟ และโซนไข่แดงตั้งแต่ทางรถไฟถึงถนนกาญจนวนิชย์
  2. จุดเสี่ยง แผนที่โรงแรม และผังโรงแรมเพื่อการเตือนภัยและกู้ภัย
  3. จุดจอดรถ
  4. เส้นทางอพยพ
  5. แนวปฎิบัติเพื่อการรับมืออุทกภัยสำหรับนักท่องเที่ยว แปลภาษาอังกฤษ จีน บาฮาซา(มาเลเซีย) ขยายผลผ่านแอพพลิเอชั่น /ทำโปสเตอร์มีคิวอาร์โคดแสดงวิธีการเข้าถึงสื่อของเมือง
 2. กำหนดจุดเตือนภัยในเขตเมือง โดยร่วมมือระหว่างโครงการฯ หน่วยงานต่างๆ โรงแรม และเทศบาล
  1. จุดธงสี บริเวณหัวมุมถนนสำคัญ
  2. ติดตั้ง CCTV เพื่อเตือนภัยตามเส้นทางน้ำในพื้นที่ ได้แก่ ณ รร.วีแอล รร.รามา(ต้นทาง) รร.ฮอลิเดย์(ถ.รัถการ) รร.กวีนวิว และศูนย์การค้าสยามนครินทร์(ปลายทาง) รวมไปถึง บ.Toyota และดูเส้นทางจราจรบริ เวณ แยกคลองหวะ สามแยกคอหงส์ แยกบิกซี ตลาดเกษตร ม.หาดใหญ่ โดยร่วมมือกันระหว่างโรงแรม(ที่ส่วนใหญ่มี CCTV) โครงการ และสื่อในพื้นที่
 3. สร้างข้อตกลงร่วมในการรับมือ การอพยพนักท่องเที่ยว แบ่งการเตือนภัยเป็นระดับเขตพื้นที่ (1,2,3,4)
 4. เทศบาลมีทีมประเมินสถานการณ์วิเคราะห์แนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข้อมูลให้กับเครือข่ายโรงแรม ก่อนไฟฟ้าดับสื่อสารผ่านสมาคมธุรกิจโรงแรมหาดใหญ่-สงขลาและเชื่อมโยงเครือข่ายผ่าน Line (ชื่อกลุ่ม “โรงแรมรับมือน้ำท่วม”) /เฟชบุ๊ค หรือติดตามข้อมูลได้ที่ www.hatyaicityclimate.org หลังไฟฟ้าดับใช้เครือข่ายวิทยุเครื่องแดง โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ

มีข้อเสนอเพิ่มให้ประสานเครือข่ายสื่อสารให้ส่ง SMS ให้กับทุกคนในเขตเมืองกรณีเกิดอุทกภัย


ข่าวทั้งหมด »

ความรู้

Factsheet "ภาคีหาดใหญ่ ร่วมใจระวังภัยน้ำท่วม" และ "หาดใหญ่เมืองไม่แล้งน้ำใจ"

@February,25 2015 09.52

Factsheet จากการดำเนินโครงการ ACCCRN หาดใหญ่"ภาคีหาดใหญ่ ร่วมใจระวังภัยน้ำท่วม" และ "หาดใหญ่เมืองไม่แล้งน้ำใจ"ผลงานจากคุณ ป.ปลา นางสาววรรโณบล ควรอาจ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

เอกสารแนะนำ www.hatyaicityclimate.org

@January,09 2015 13.37

เอกสารแนะนำ www.hatyaicityclimate.org ภายใต้การดำเนินโครงการ ACCCRN หาดใหญ่


ความรู้ทั้งหมด »