เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ภาพจากกล้อง IP Camera สำหรับสอดส่องระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำอู่ตะเภา

คำอธิบายภาพ : GooglePlayStoreคำอธิบายภาพ : qrcode.hatyaicityclimate
ดาวน์โหลดแอพสำหรับสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ (Android Smart Phone)
หรือเปิด Play Store ในสมาร์ทโฟนแล้วค้นหา HatyaiCityClimate และดำเนินการติดตั้ง
  • ช่วยกันประชาสัมพันธ์เว็บไซท์

หากท่านต้องการติดตามภาพจากกล้องผ่าน smartphone สามารถดูได้จาก http://hatyaicityclimate.org/m หรือ ช่วยประชาสัมพันธ์เว็บไซท์

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยภาคประชาชนเมืองหาดใหญ่

เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมด้วยตนเอง

ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ

โลโก้หน่วยงานบูรณาการความร่วมมือ

โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ มูลนิธิรอกกีเฟลเลอร์


แนะนำให้อ่าน

ความรู้เรื่อง "การประมวลข้อมูลพยากรณ์อากาศ" โดย ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์

@November,23 2013 23.08

รายการ "จิบกาแฟข้างสภา" สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ 88 MHz เวลา 10.10 น. - 12.00 น. วันที่ 23 พ.ย. 56 เสนอความรู้เรื่อง "การประมวลข้อมูลพยากรณ์อากาศ" โดย ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

VDO - การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน

@September,14 2013 10.05

วีดิโอแนะนำการรับมืออุทกภัยพื้นที่หาดใหญ่และลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

การสร้างสุขภาวะในพื้นที่ระดับตำบล ในงาน Songkhla Health Fair 2013

@June,08 2013 14.55

ACCCRN หาดใหญ่ ร่วมในเวที "การสร้างสุขภาวะในพื้นที่ระดับตำบล" ในงาน Songkhla Health Fair 2013 งานเริมเปิดด้วยการแสดงพลังร่วมกันนำโดยนายกสินธพ นพรัตน์ ตามด้วยการนำเสนอ "เครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณในพื้นที่ตำบลสุขภาวะ" โดยคณะทำงานระดับตำบล โดยนำตัวอย่างการทำงานของเครือข่ายมานำเสนอ ประกอบด้วย


สถิติเว็บไซท์ ณ 1 ต.ค. 2557 15:10:19

Web Statistics: Current 1 members from 63 persons online. Today 1,287 persons 2,826 views. Yesterday 3,396 persons 10,260 views. Total view 1,717,149 persons 5,300,678 views from 1,015 members. Since Jul,11 2011.
ทางทีมงานได้เพิ่มเว็บไซท์สำรองไว้ 3 แห่ง หากไม่สามารถเปิดเว็บหลักได้ กรุณาเปิดเว็บไซท์ กระจายกันไปดูภาพในเว็บสำรองบ้างก็ดีนะครับ จะได้ลดโอกาสที่ server หลักล่มแล้วเราอาจจะมีปัญหาในการเข้าเว็บไซท์ในเวลาวิกฤติ ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ!!!!

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจัดทำแผนรับมืออุทกภัยสำหรับกลุ่มโรงแรมขนาดใหญ่และศูนย์การค้า

@September,11 2014 20.57

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อการรับมืออุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว เป็นโครงการที่ 4 ของ ACCCRN หาดใหญ่ โดยหอการค้าสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ มูลนิธิชุมชนสงขลา สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยการสนับสนุนของมูลนิธิรอกกีเฟลเลอร์ จัดกิจกรรมจัดทำแผนรับมืออุทกภัยสำหรับกลุ่มโรงแรมขนาดใหญ่และศูนย์การค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ มีข้อเสนอแนะในการจัดระบบการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารข้อมูลน้ำที่ชัดเจน ถูกต้อง ทั้งระบบอินเตอร์เน็ต LINE SMS วิทยุเครื่องดำ/แดง วิทยุกระแสหลัก การเผยแพร่ข้อมูลข่าวที่ถูกต้อง แม่นยำตามเส้นทางน้ำในแต่ละช่วงเวลา การจัดเส้นทางอพยพกลุ่มนักท่องเที่ยว ฯลฯ หาดใหญ่มีจุดด่านหน้า 10ชุมชน จากคลองอู่ตะเภา-คลองร.1 จากนั้นเป็นโซนไข่ขาว ระหว่างคลองอู่ตะเภากับทางรถไฟ และโซนไข่แดงระหว่างทางรถไฟไปถึงถนนกาญจนวนิช รอบต่อไปพัฒนาศักยภาพโรงแรมทั้งเล็กและใหญ่ที่รร.บุรีศรีภู ในด้านการดูข้อมูลอุตุฯ ช่องทางและระบบการรับมืออุทกภัยของจังหวัด และซักซ้อมแนวปฎิบัติของกลุ่มโรงแรม ใครสนใจจะเข้าร่วมเพิ่มเติมติดต่อมานะครับ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้โปรแกรม IFAS ในการพยากรณ์อุทกภัย

@July,28 2014 07.18

เมื่อวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2557 ACCCRN ได้ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ และ กรมชลประทาน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม IFAS ในการพยากรณ์อุทกภัย ซึ่งอยู่ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำท่วมโดยการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Development flood modeling system) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความร่วมมือ

การอบรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นด้านการรับมืออุทกภัย เทศบาลรนครหาดใหญ่

@July,26 2014 15.15

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ACCCRN ได้ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ได้จัดการอบรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นด้านการรับมืออุทกภัย เพื่อให้เป็นหลักสุตรในการเรียนรู้ในการรับมืออุทกภัยสำหรับสถานศึกษาทั้ง 6 แห่ง ในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยได้เชิญวิทยากรจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 , ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะ

ประมวลภาพกิจกรรม City Exchange "ACCCRN กับการรับมืออุทกภัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เมืองหาดใหญ่"

@June,19 2014 14.57

ประมวลภาพกิจกรรม City Exchange "ACCCRN กับการรับมืออุทกภัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เมืองหาดใหญ่" ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยได้เชิญคณะทำงานจากเมืองเครือข่ายโครงการ ACCCRN และโครงการ M-Brace จากพื้นที่เมืองเชียงราย เมืองอุดรธานี เมืองภูเก็ต เมืองทุ่งสง สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานวิชาการ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย คณะทำงานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม วัตถุประสงค์หลักเพื่อนำแบบอย่างความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ ตลอดจนเรียนรู้บทเรียนตามบริบทของพื้นที่ไปปรับใช้ และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันต่อไป

(จัดทำโดย ว่าที่ ร.ต.พร้อมศักดิ์ จิตจำ)

City Exchange : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเมืองที่หาดใหญ่

@June,12 2014 09.22

ตัวแทนจากเมืองเครือข่าย เชียงราย อุบล ภูเก็ต ทุ่งสง เดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหาดใหญ่ ที่เทศบาลนครหาดใหญ่


ข่าวทั้งหมด »

ความรู้

Poster

@August,22 2014 14.49

การอบรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นด้านการรับมืออุทกภัย เทศบาลรนครหาดใหญ่

@July,26 2014 15.15

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ACCCRN ได้ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ได้จัดการอบรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นด้านการรับมืออุทกภัย เพื่อให้เป็นหลักสุตรในการเรียนรู้ในการรับมืออุทกภัยสำหรับสถานศึกษาทั้ง 6 แห่ง ในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยได้เชิญวิทยากรจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 , ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะ

วีดิโอ "แผนรับมืออุทกภัยอำเภอคลองหอยโข่ง (ภาคประชาชน)"

@March,11 2014 11.37

วีดิโอ "แผนรับมืออุทกภัยอำเภอคลองหอยโข่ง (ภาคประชาชน)" เป็นบทสรุปภาพรวมของการดำเนินโครงการจัดทำแผนรับมืออุทกภัยอำเภอคลองหอยโข่ง จากการดำเนินงานโดยเครือข่ายรับมือภัยพิบัติ จ.สงขลา สนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ผลิตโดย สถานีวิทยุ FM 88 มอ. บรรยายโดยบัญชร วิเชียรศรี

เที่ยงทอล์ค : รู้ทันน้ำท่วม กับ ACCCRN

@November,24 2013 18.58

เที่ยงทอล์ค : รู้ทันน้ำท่วม กับ ACCCRN


ความรู้ทั้งหมด »


การดำเนินโครงการ ACCCRN ระยะที่ 3ACCCRN TEI สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จ.สงขลา สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิรอกกีเฟลเลอร์ เทศบาลนครหาดใหญ่ มูลนิธิชุมชนสงขลา เทศบาลเมืองคอหงส์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 กรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เทศบาลเมืองคลองแห ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา หอการค้าจังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองควนลัง โครงการชลประทานสงขลา กรมชลประทาน เทศบาลตำบลพะตง