เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ภาพจากกล้อง IP Camera สำหรับสอดส่องระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำอู่ตะเภา

  • ช่วยกันประชาสัมพันธ์เว็บไซท์

หากท่านต้องการติดตามภาพจากกล้องผ่าน smartphone สามารถดูได้จาก http://hatyaicityclimate.org/m หรือ ช่วยประชาสัมพันธ์เว็บไซท์

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยภาคประชาชนเมืองหาดใหญ่

เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมด้วยตนเอง

ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ

โลโก้หน่วยงานบูรณาการความร่วมมือ

โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ มูลนิธิรอกกีเฟลเลอร์


แนะนำให้อ่าน

ความรู้เรื่อง "การประมวลข้อมูลพยากรณ์อากาศ" โดย ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์

@November,23 2013 23.08

รายการ "จิบกาแฟข้างสภา" สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ 88 MHz เวลา 10.10 น. - 12.00 น. วันที่ 23 พ.ย. 56 เสนอความรู้เรื่อง "การประมวลข้อมูลพยากรณ์อากาศ" โดย ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

VDO - การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน

@September,14 2013 10.05

วีดิโอแนะนำการรับมืออุทกภัยพื้นที่หาดใหญ่และลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

การสร้างสุขภาวะในพื้นที่ระดับตำบล ในงาน Songkhla Health Fair 2013

@June,08 2013 14.55

ACCCRN หาดใหญ่ ร่วมในเวที "การสร้างสุขภาวะในพื้นที่ระดับตำบล" ในงาน Songkhla Health Fair 2013 งานเริมเปิดด้วยการแสดงพลังร่วมกันนำโดยนายกสินธพ นพรัตน์ ตามด้วยการนำเสนอ "เครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณในพื้นที่ตำบลสุขภาวะ" โดยคณะทำงานระดับตำบล โดยนำตัวอย่างการทำงานของเครือข่ายมานำเสนอ ประกอบด้วย


สถิติเว็บไซท์ ณ 20 ส.ค. 2557 13:48:17

Web Statistics: Current 0 members from 26 persons online. Today 590 persons 1,332 views. Yesterday 1,151 persons 2,940 views. Total view 1,661,773 persons 5,178,544 views from 1,004 members. Since Jul,11 2011.

ทางทีมงานได้เพิ่มเว็บไซท์สำรองไว้ 3 แห่ง หากไม่สามารถเปิดเว็บหลักได้ กรุณาเปิดเว็บไซท์ กระจายกันไปดูภาพในเว็บสำรองบ้างก็ดีนะครับ จะได้ลดโอกาสที่ server หลักล่มแล้วเราอาจจะมีปัญหาในการเข้าเว็บไซท์ในเวลาวิกฤติ ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ!!!!

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้โปรแกรม IFAS ในการพยากรณ์อุทกภัย

@July,28 2014 07.18

เมื่อวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2557 ACCCRN ได้ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ และ กรมชลประทาน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม IFAS ในการพยากรณ์อุทกภัย มีหลาย ๆ หน่วยงานให้ความสนใจส่งบุคลากรเข้าร่วม โดยการอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาระบบพยากรณ์อุทกภัยโดยการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Developm

การอบรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นด้านการรับมืออุทกภัย เทศบาลรนครหาดใหญ่

@July,26 2014 15.15

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ACCCRN ได้ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ได้จัดการอบรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นด้านการรับมืออุทกภัย เพื่อให้เป็นหลักสุตรในการเรียนรู้ในการรับมืออุทกภัยสำหรับสถานศึกษาทั้ง 6 แห่ง ในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยได้เชิญวิทยากรจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 , ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะ

ประมวลภาพกิจกรรม City Exchange "ACCCRN กับการรับมืออุทกภัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เมืองหาดใหญ่"

@June,19 2014 14.57

ประมวลภาพกิจกรรม City Exchange "ACCCRN กับการรับมืออุทกภัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เมืองหาดใหญ่" ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยได้เชิญคณะทำงานจากเมืองเครือข่ายโครงการ ACCCRN และโครงการ M-Brace จากพื้นที่เมืองเชียงราย เมืองอุดรธานี เมืองภูเก็ต เมืองทุ่งสง สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานวิชาการ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย คณะทำงานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม วัตถุประสงค์หลักเพื่อนำแบบอย่างความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ ตลอดจนเรียนรู้บทเรียนตามบริบทของพื้นที่ไปปรับใช้ และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันต่อไป

(จัดทำโดย ว่าที่ ร.ต.พร้อมศักดิ์ จิตจำ)

City Exchange : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเมืองที่หาดใหญ่

@June,12 2014 09.22

ตัวแทนจากเมืองเครือข่าย เชียงราย อุบล ภูเก็ต ทุ่งสง เดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหาดใหญ่ ที่เทศบาลนครหาดใหญ่

เสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทของภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

@May,15 2014 18.23

คุณสมพร สิริโปราณานนท์ (ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงาน ACCCRN เมืองหาดใหญ๋) ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วม โเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทของภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ค. 2557วัตถ


ข่าวทั้งหมด »

ความรู้

การอบรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นด้านการรับมืออุทกภัย เทศบาลรนครหาดใหญ่

@July,26 2014 15.15

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ACCCRN ได้ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ได้จัดการอบรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นด้านการรับมืออุทกภัย เพื่อให้เป็นหลักสุตรในการเรียนรู้ในการรับมืออุทกภัยสำหรับสถานศึกษาทั้ง 6 แห่ง ในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยได้เชิญวิทยากรจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 , ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะ

วีดิโอ "แผนรับมืออุทกภัยอำเภอคลองหอยโข่ง (ภาคประชาชน)"

@March,11 2014 11.37

วีดิโอ "แผนรับมืออุทกภัยอำเภอคลองหอยโข่ง (ภาคประชาชน)" เป็นบทสรุปภาพรวมของการดำเนินโครงการจัดทำแผนรับมืออุทกภัยอำเภอคลองหอยโข่ง จากการดำเนินงานโดยเครือข่ายรับมือภัยพิบัติ จ.สงขลา สนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ผลิตโดย สถานีวิทยุ FM 88 มอ. บรรยายโดยบัญชร วิเชียรศรี

เที่ยงทอล์ค : รู้ทันน้ำท่วม กับ ACCCRN

@November,24 2013 18.58

เที่ยงทอล์ค : รู้ทันน้ำท่วม กับ ACCCRN

ความรู้เรื่อง "การประมวลข้อมูลพยากรณ์อากาศ" โดย ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์

@November,23 2013 23.08

รายการ "จิบกาแฟข้างสภา" สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ 88 MHz เวลา 10.10 น. - 12.00 น. วันที่ 23 พ.ย. 56 เสนอความรู้เรื่อง "การประมวลข้อมูลพยากรณ์อากาศ" โดย ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


ความรู้ทั้งหมด »


การดำเนินโครงการ ACCCRN ระยะที่ 3ACCCRN TEI สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จ.สงขลา สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิรอกกีเฟลเลอร์ เทศบาลนครหาดใหญ่ มูลนิธิชุมชนสงขลา เทศบาลเมืองคอหงส์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 กรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เทศบาลเมืองคลองแห ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา หอการค้าจังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองควนลัง โครงการชลประทานสงขลา กรมชลประทาน เทศบาลตำบลพะตง