เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

 • สถานีเรดาร์สทิงพระ

  25 ต.ค. 6303:38

 • ภาพถ่ายดาวเทียม

  25 ต.ค. 6303:28

 • ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่

  25 ต.ค. 6303:30

 • บางศาลา

  24 ต.ค. 6322:30

  ยังไม่ได้รับภาพใหม่

 • ม่วงก็อง

  22 ต.ค. 6309:30

  ยังไม่ได้รับภาพใหม่

 • วัดควนเนียง-พะตง

  25 ต.ค. 6303:30

 • คลองหวะ

  20 ส.ค. 6310:32

  ยังไม่ได้รับภาพใหม่

 • ถนน 30 เมตร

  23 มี.ค. 6316:45

  ยังไม่ได้รับภาพใหม่

 • จันทร์วิโรจน์

  14 ก.พ. 6311:15

  ยังไม่ได้รับภาพใหม่

 • จันทร์วิโรจน์ 2

  27 ม.ค. 6312:15

  ยังไม่ได้รับภาพใหม่

 • คลอง ร.1

  20 ก.พ. 6313:45

  ยังไม่ได้รับภาพใหม่

 • พลพิชัย

  28 ม.ค. 6310:31

  ยังไม่ได้รับภาพใหม่