เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

แผนที่อากาศ

แผนที่อากาศ

Photo

เมื่อ 26 ก.พ. 63 16:22 น.

ภาพ "แผนที่อากาศ" จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
 • 16:22 น.

 • 15:12 น.

 • 15:10 น.

 • 14:12 น.

 • 14:10 น.

 • 14:08 น.

 • 14:06 น.

 • 10:22 น.

 • 06:36 น.

 • 23:36 น.

 • 17:36 น.

 • 10:36 น.

 • 06:36 น.

 • 03:16 น.

 • 03:14 น.

 • 22:22 น.

 • 20:50 น.

 • 20:48 น.

 • 20:18 น.

 • 20:17 น.

 • 16:34 น.

 • 10:36 น.

 • 08:14 น.

 • 08:13 น.

 • 05:36 น.

 • 22:36 น.

 • 16:36 น.

 • 10:36 น.

 • 05:38 น.

 • 22:22 น.