เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

สถานีเรดาร์สทิงพระ

สถานีเรดาร์สทิงพระ

Photo

เมื่อ 25 ต.ค. 63 14:34 น.

ภาพ "เรดาห์สทิงพระ" จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
 • 14:34 น.

 • 14:20 น.

 • 12:54 น.

 • 12:38 น.

 • 12:28 น.

 • 12:12 น.

 • 11:54 น.

 • 11:24 น.

 • 10:08 น.

 • 09:38 น.

 • 09:24 น.

 • 08:40 น.

 • 07:24 น.

 • 05:52 น.

 • 05:38 น.

 • 05:22 น.

 • 05:08 น.

 • 04:52 น.

 • 04:38 น.

 • 04:22 น.

 • 04:08 น.

 • 03:52 น.

 • 03:38 น.

 • 03:22 น.

 • 03:08 น.

 • 02:52 น.

 • 02:38 น.

 • 02:22 น.

 • 02:08 น.

 • 01:52 น.