เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ

Photo

เมื่อ 2 ต.ค. 57 11:15 น.

กล้อง "คลองอู่ตะเภา" ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลภาพจากสำนักทรัพยากรน้ำภาค 8

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก Slide time วินาที
แสดงภาพเคลื่อนไหว
 • 2 ต.ค.57 11:15 น.

 • 2 ต.ค.57 11:00 น.

 • 2 ต.ค.57 10:45 น.

 • 2 ต.ค.57 10:30 น.

 • 2 ต.ค.57 10:15 น.

 • 2 ต.ค.57 10:00 น.

 • 2 ต.ค.57 09:45 น.

 • 2 ต.ค.57 09:30 น.

 • 2 ต.ค.57 09:15 น.

 • 2 ต.ค.57 09:00 น.

 • 2 ต.ค.57 08:45 น.

 • 2 ต.ค.57 08:30 น.

 • 2 ต.ค.57 08:15 น.

 • 2 ต.ค.57 08:00 น.

 • 2 ต.ค.57 07:45 น.

 • 2 ต.ค.57 07:30 น.

 • 2 ต.ค.57 07:15 น.

 • 2 ต.ค.57 07:00 น.

 • 2 ต.ค.57 06:45 น.

 • 2 ต.ค.57 06:30 น.

 • 2 ต.ค.57 06:15 น.

 • 2 ต.ค.57 06:00 น.

 • 2 ต.ค.57 05:45 น.

 • 2 ต.ค.57 05:30 น.

 • 2 ต.ค.57 05:15 น.

 • 2 ต.ค.57 05:00 น.

 • 2 ต.ค.57 04:45 น.

 • 2 ต.ค.57 04:30 น.

 • 2 ต.ค.57 04:15 น.

 • 2 ต.ค.57 04:00 น.

ได้รับความอนุเคราะห์ภาพถ่ายจากกล้อง CCTV ของ ศูนย์เมขลา , สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ


หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก Node: X.44 หาดใหญ่ใน (Hatyai nai) อ.หาดใหญ่ (A.Hatyai) จ.สงขลา (P.Songkha) ของกรมชลประทาน

ระดับ 3 เมตร = 4.40 ม.รทก.