เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ

Photo

เมื่อ 31 ต.ค. 57 18:55 น.

กล้อง "คลองอู่ตะเภา" ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลภาพจากสำนักทรัพยากรน้ำภาค 8

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก Slide time วินาที
แสดงภาพเคลื่อนไหว
 • 31 ต.ค.57 18:55 น.

 • 31 ต.ค.57 18:50 น.

 • 31 ต.ค.57 18:45 น.

 • 31 ต.ค.57 18:40 น.

 • 31 ต.ค.57 18:35 น.

 • 31 ต.ค.57 18:30 น.

 • 31 ต.ค.57 18:25 น.

 • 31 ต.ค.57 18:20 น.

 • 31 ต.ค.57 18:15 น.

 • 31 ต.ค.57 18:10 น.

 • 31 ต.ค.57 18:05 น.

 • 31 ต.ค.57 18:00 น.

 • 31 ต.ค.57 17:55 น.

 • 31 ต.ค.57 17:50 น.

 • 31 ต.ค.57 17:45 น.

 • 31 ต.ค.57 17:40 น.

 • 31 ต.ค.57 17:35 น.

 • 31 ต.ค.57 17:30 น.

 • 31 ต.ค.57 17:25 น.

 • 31 ต.ค.57 17:20 น.

 • 31 ต.ค.57 17:15 น.

 • 31 ต.ค.57 17:10 น.

 • 31 ต.ค.57 17:05 น.

 • 31 ต.ค.57 17:00 น.

 • 31 ต.ค.57 16:55 น.

 • 31 ต.ค.57 16:50 น.

 • 31 ต.ค.57 16:45 น.

 • 31 ต.ค.57 16:40 น.

 • 31 ต.ค.57 16:35 น.

 • 31 ต.ค.57 16:30 น.

ได้รับความอนุเคราะห์ภาพถ่ายจากกล้อง CCTV ของ ศูนย์เมขลา , สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ


หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก Node: X.44 หาดใหญ่ใน (Hatyai nai) อ.หาดใหญ่ (A.Hatyai) จ.สงขลา (P.Songkha) ของกรมชลประทาน

ระดับ 3 เมตร = 4.40 ม.รทก.