เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ


แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก Slide time วินาที
แสดงภาพเคลื่อนไหว
 • 26 พ.ย.57 14:15 น.

 • 26 พ.ย.57 14:00 น.

 • 26 พ.ย.57 13:45 น.

 • 26 พ.ย.57 13:30 น.

 • 26 พ.ย.57 13:15 น.

 • 26 พ.ย.57 13:00 น.

 • 26 พ.ย.57 12:45 น.

 • 26 พ.ย.57 12:30 น.

 • 26 พ.ย.57 12:15 น.

 • 26 พ.ย.57 12:00 น.

 • 26 พ.ย.57 11:45 น.

 • 26 พ.ย.57 11:30 น.

 • 26 พ.ย.57 11:15 น.

 • 26 พ.ย.57 11:00 น.

 • 26 พ.ย.57 10:45 น.

 • 26 พ.ย.57 10:30 น.

 • 26 พ.ย.57 10:15 น.

 • 26 พ.ย.57 10:00 น.

 • 26 พ.ย.57 09:45 น.

 • 26 พ.ย.57 09:30 น.

 • 26 พ.ย.57 09:15 น.

 • 26 พ.ย.57 09:00 น.

 • 26 พ.ย.57 08:45 น.

 • 26 พ.ย.57 08:30 น.

 • 26 พ.ย.57 08:15 น.

 • 26 พ.ย.57 08:00 น.

 • 26 พ.ย.57 07:45 น.

 • 26 พ.ย.57 07:30 น.

 • 26 พ.ย.57 07:15 น.

 • 26 พ.ย.57 07:00 น.

ได้รับความอนุเคราะห์ภาพถ่ายจากกล้อง CCTV ของ ศูนย์เมขลา , สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ


หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก Node: X.44 หาดใหญ่ใน (Hatyai nai) อ.หาดใหญ่ (A.Hatyai) จ.สงขลา (P.Songkha) ของกรมชลประทาน

ระดับ 3 เมตร = 4.40 ม.รทก.