เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

CCTV ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ

Photo

เมื่อ 26 มี.ค. 60 10:00 น.


แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก Slide time วินาที
แสดงภาพเคลื่อนไหว
 • 26 มี.ค.60 10:00 น.

 • 26 มี.ค.60 09:30 น.

 • 26 มี.ค.60 09:00 น.

 • 26 มี.ค.60 08:30 น.

 • 26 มี.ค.60 08:00 น.

 • 26 มี.ค.60 07:30 น.

 • 26 มี.ค.60 07:00 น.

 • 26 มี.ค.60 06:30 น.

 • 26 มี.ค.60 06:00 น.

 • 26 มี.ค.60 05:30 น.

 • 26 มี.ค.60 05:00 น.

 • 26 มี.ค.60 04:30 น.

 • 26 มี.ค.60 04:00 น.

 • 26 มี.ค.60 03:30 น.

 • 26 มี.ค.60 03:00 น.

 • 26 มี.ค.60 02:30 น.

 • 26 มี.ค.60 02:00 น.

 • 26 มี.ค.60 01:30 น.

 • 26 มี.ค.60 01:00 น.

 • 26 มี.ค.60 00:30 น.

 • 26 มี.ค.60 00:00 น.

 • 25 มี.ค.60 23:30 น.

 • 25 มี.ค.60 23:00 น.

 • 25 มี.ค.60 22:30 น.

 • 25 มี.ค.60 22:00 น.

 • 25 มี.ค.60 21:30 น.

 • 25 มี.ค.60 21:00 น.

 • 25 มี.ค.60 20:30 น.

 • 25 มี.ค.60 20:00 น.

 • 25 มี.ค.60 19:30 น.

ได้รับความอนุเคราะห์ภาพถ่ายจากกล้อง CCTV ของ ศูนย์เมขลา , สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ


หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก Node: X.44 หาดใหญ่ใน (Hatyai nai) อ.หาดใหญ่ (A.Hatyai) จ.สงขลา (P.Songkha) ของกรมชลประทาน

ระดับสำหรับการคำนวณค่าจากการอ่านด้วยการวัดระยะความสูงจากตลิ่ง

ระดับ ม.รทก. = 7.50 - ระยะความสูงจากตลิ่ง
ระดับตลิ่ง(เมตร)ระดับ ม.รทก.
0.007.50
0.507.00
1.006.50
1.506.00
2.005.55
2.505.00
3.004.50
3.504.00
4.003.50
4.503.00
5.002.50