เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ

Photo

เมื่อ 26 ต.ค. 57 16:25 น.

กล้อง "คลองอู่ตะเภา" ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลภาพจากสำนักทรัพยากรน้ำภาค 8

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก Slide time วินาที
แสดงภาพเคลื่อนไหว
 • 26 ต.ค.57 16:25 น.

 • 26 ต.ค.57 16:20 น.

 • 26 ต.ค.57 16:15 น.

 • 26 ต.ค.57 16:10 น.

 • 26 ต.ค.57 16:05 น.

 • 26 ต.ค.57 16:00 น.

 • 26 ต.ค.57 15:55 น.

 • 26 ต.ค.57 15:50 น.

 • 26 ต.ค.57 15:45 น.

 • 26 ต.ค.57 15:40 น.

 • 26 ต.ค.57 15:35 น.

 • 26 ต.ค.57 15:30 น.

 • 26 ต.ค.57 15:25 น.

 • 26 ต.ค.57 15:20 น.

 • 26 ต.ค.57 15:15 น.

 • 26 ต.ค.57 15:10 น.

 • 26 ต.ค.57 15:05 น.

 • 26 ต.ค.57 15:00 น.

 • 26 ต.ค.57 14:55 น.

 • 26 ต.ค.57 14:50 น.

 • 26 ต.ค.57 14:45 น.

 • 26 ต.ค.57 14:40 น.

 • 26 ต.ค.57 14:35 น.

 • 26 ต.ค.57 14:30 น.

 • 26 ต.ค.57 14:25 น.

 • 26 ต.ค.57 14:20 น.

 • 26 ต.ค.57 14:15 น.

 • 26 ต.ค.57 14:10 น.

 • 26 ต.ค.57 14:05 น.

 • 26 ต.ค.57 14:00 น.

ได้รับความอนุเคราะห์ภาพถ่ายจากกล้อง CCTV ของ ศูนย์เมขลา , สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ


หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก Node: X.44 หาดใหญ่ใน (Hatyai nai) อ.หาดใหญ่ (A.Hatyai) จ.สงขลา (P.Songkha) ของกรมชลประทาน

ระดับ 3 เมตร = 4.40 ม.รทก.