เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

CCTV ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ

Photo

เมื่อ 25 เม.ย. 60 04:00 น.

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก

 • 25 เม.ย.60 04:00 น.

 • 25 เม.ย.60 03:30 น.

 • 25 เม.ย.60 03:00 น.

 • 25 เม.ย.60 02:30 น.

 • 25 เม.ย.60 02:00 น.

 • 25 เม.ย.60 01:30 น.

 • 25 เม.ย.60 01:00 น.

 • 25 เม.ย.60 00:30 น.

 • 25 เม.ย.60 00:00 น.

 • 24 เม.ย.60 23:30 น.

 • 24 เม.ย.60 23:00 น.

 • 24 เม.ย.60 22:30 น.

 • 24 เม.ย.60 22:00 น.

 • 24 เม.ย.60 21:30 น.

 • 24 เม.ย.60 21:00 น.

 • 24 เม.ย.60 20:30 น.

 • 24 เม.ย.60 20:00 น.

 • 24 เม.ย.60 19:30 น.

 • 24 เม.ย.60 19:00 น.

 • 24 เม.ย.60 18:30 น.

 • 24 เม.ย.60 18:00 น.

 • 24 เม.ย.60 17:30 น.

 • 24 เม.ย.60 17:00 น.

 • 24 เม.ย.60 16:30 น.

 • 24 เม.ย.60 16:00 น.

 • 24 เม.ย.60 15:30 น.

 • 24 เม.ย.60 15:00 น.

 • 24 เม.ย.60 14:30 น.

 • 24 เม.ย.60 14:00 น.

 • 24 เม.ย.60 13:30 น.

ได้รับความอนุเคราะห์ภาพถ่ายจากกล้อง CCTV ของ ศูนย์เมขลา , สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ


หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก Node: X.44 หาดใหญ่ใน (Hatyai nai) อ.หาดใหญ่ (A.Hatyai) จ.สงขลา (P.Songkha) ของกรมชลประทาน

ระดับสำหรับการคำนวณค่าจากการอ่านด้วยการวัดระยะความสูงจากตลิ่ง

ระดับ ม.รทก. = 7.50 - ระยะความสูงจากตลิ่ง
ระดับตลิ่ง(เมตร)ระดับ ม.รทก.
0.007.50
0.507.00
1.006.50
1.506.00
2.005.55
2.505.00
3.004.50
3.504.00
4.003.50
4.503.00
5.002.50