เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

CCTV ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ

Photo

เมื่อ 28 ก.ย. 59 08:45 น.


แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก Slide time วินาที
แสดงภาพเคลื่อนไหว
 • 28 ก.ย.59 08:45 น.

 • 28 ก.ย.59 08:30 น.

 • 28 ก.ย.59 08:15 น.

 • 28 ก.ย.59 08:00 น.

 • 28 ก.ย.59 07:45 น.

 • 28 ก.ย.59 07:30 น.

 • 28 ก.ย.59 07:15 น.

 • 28 ก.ย.59 07:00 น.

 • 28 ก.ย.59 06:45 น.

 • 28 ก.ย.59 06:30 น.

 • 28 ก.ย.59 06:15 น.

 • 28 ก.ย.59 06:00 น.

 • 28 ก.ย.59 05:45 น.

 • 28 ก.ย.59 05:30 น.

 • 28 ก.ย.59 05:15 น.

 • 28 ก.ย.59 05:00 น.

 • 28 ก.ย.59 04:45 น.

 • 28 ก.ย.59 04:30 น.

 • 28 ก.ย.59 04:15 น.

 • 28 ก.ย.59 04:00 น.

 • 28 ก.ย.59 03:45 น.

 • 28 ก.ย.59 03:30 น.

 • 28 ก.ย.59 03:15 น.

 • 28 ก.ย.59 03:00 น.

 • 28 ก.ย.59 02:45 น.

 • 28 ก.ย.59 02:30 น.

 • 28 ก.ย.59 02:15 น.

 • 28 ก.ย.59 02:00 น.

 • 28 ก.ย.59 01:45 น.

 • 28 ก.ย.59 01:30 น.

ได้รับความอนุเคราะห์ภาพถ่ายจากกล้อง CCTV ของ ศูนย์เมขลา , สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ


หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก Node: X.44 หาดใหญ่ใน (Hatyai nai) อ.หาดใหญ่ (A.Hatyai) จ.สงขลา (P.Songkha) ของกรมชลประทาน

ระดับสำหรับการคำนวณค่าจากการอ่านด้วยการวัดระยะความสูงจากตลิ่ง

ระดับ ม.รทก. = 7.50 - ระยะความสูงจากตลิ่ง
ระดับตลิ่ง(เมตร)ระดับ ม.รทก.
0.007.50
0.507.00
1.006.50
1.506.00
2.005.55
2.505.00
3.004.50
3.504.00
4.003.50
4.503.00
5.002.50