เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

CCTV ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ

Photo

เมื่อ 11 มี.ค. 58 11:00 น.


แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก Slide time วินาที
แสดงภาพเคลื่อนไหว
 • 11 มี.ค.58 11:00 น.

 • 11 มี.ค.58 10:30 น.

 • 11 มี.ค.58 10:00 น.

 • 11 มี.ค.58 09:30 น.

 • 11 มี.ค.58 09:00 น.

 • 11 มี.ค.58 08:30 น.

 • 11 มี.ค.58 08:00 น.

 • 11 มี.ค.58 07:30 น.

 • 11 มี.ค.58 06:00 น.

 • 11 มี.ค.58 05:00 น.

 • 11 มี.ค.58 04:30 น.

 • 11 มี.ค.58 04:00 น.

 • 11 มี.ค.58 03:00 น.

 • 11 มี.ค.58 02:00 น.

 • 11 มี.ค.58 01:00 น.

 • 11 มี.ค.58 00:30 น.

 • 11 มี.ค.58 00:00 น.

 • 10 มี.ค.58 23:30 น.

 • 10 มี.ค.58 23:00 น.

 • 10 มี.ค.58 22:30 น.

 • 10 มี.ค.58 22:00 น.

 • 10 มี.ค.58 21:30 น.

 • 10 มี.ค.58 21:00 น.

 • 10 มี.ค.58 20:30 น.

 • 10 มี.ค.58 20:00 น.

 • 10 มี.ค.58 19:30 น.

 • 10 มี.ค.58 19:00 น.

 • 10 มี.ค.58 18:30 น.

 • 10 มี.ค.58 18:00 น.

 • 10 มี.ค.58 17:30 น.

ได้รับความอนุเคราะห์ภาพถ่ายจากกล้อง CCTV ของ ศูนย์เมขลา , สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ


หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก Node: X.44 หาดใหญ่ใน (Hatyai nai) อ.หาดใหญ่ (A.Hatyai) จ.สงขลา (P.Songkha) ของกรมชลประทาน

ระดับสำหรับการคำนวณค่าจากการอ่านด้วยการวัดระยะความสูงจากตลิ่ง

ระดับ ม.รทก. = 7.50 - ระยะความสูงจากตลิ่ง
ระดับตลิ่ง(เมตร)ระดับ ม.รทก.
0.007.50
0.507.00
1.006.50
1.506.00
2.005.55
2.505.00
3.004.50
3.504.00
4.003.50
4.503.00
5.002.50