เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ

Photo

เมื่อ 20 ก.ย. 57 00:45 น.

กล้อง "คลองอู่ตะเภา" ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลภาพจากสำนักทรัพยากรน้ำภาค 8

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก Slide time วินาที
แสดงภาพเคลื่อนไหว
 • 20 ก.ย.57 00:45 น.

 • 20 ก.ย.57 00:30 น.

 • 20 ก.ย.57 00:15 น.

 • 20 ก.ย.57 00:00 น.

 • 19 ก.ย.57 23:45 น.

 • 19 ก.ย.57 23:30 น.

 • 19 ก.ย.57 23:15 น.

 • 19 ก.ย.57 23:00 น.

 • 19 ก.ย.57 22:45 น.

 • 19 ก.ย.57 22:30 น.

 • 19 ก.ย.57 22:15 น.

 • 19 ก.ย.57 22:00 น.

 • 19 ก.ย.57 21:45 น.

 • 19 ก.ย.57 21:30 น.

 • 19 ก.ย.57 21:15 น.

 • 19 ก.ย.57 21:00 น.

 • 19 ก.ย.57 20:45 น.

 • 19 ก.ย.57 20:30 น.

 • 19 ก.ย.57 20:15 น.

 • 19 ก.ย.57 20:00 น.

 • 19 ก.ย.57 19:45 น.

 • 19 ก.ย.57 19:30 น.

 • 19 ก.ย.57 19:15 น.

 • 19 ก.ย.57 19:00 น.

 • 19 ก.ย.57 18:45 น.

 • 19 ก.ย.57 18:30 น.

 • 19 ก.ย.57 18:00 น.

 • 19 ก.ย.57 17:45 น.

 • 19 ก.ย.57 17:30 น.

 • 19 ก.ย.57 17:15 น.

ได้รับความอนุเคราะห์ภาพถ่ายจากกล้อง CCTV ของ ศูนย์เมขลา , สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ


หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก Node: X.44 หาดใหญ่ใน (Hatyai nai) อ.หาดใหญ่ (A.Hatyai) จ.สงขลา (P.Songkha) ของกรมชลประทาน

ระดับ 3 เมตร = 4.40 ม.รทก.