เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

CCTV ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ

Photo

เมื่อ 21 ธ.ค. 57 12:20 น.


แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก Slide time วินาที
แสดงภาพเคลื่อนไหว
 • 21 ธ.ค.57 12:20 น.

 • 21 ธ.ค.57 12:15 น.

 • 21 ธ.ค.57 12:10 น.

 • 21 ธ.ค.57 12:05 น.

 • 21 ธ.ค.57 12:00 น.

 • 21 ธ.ค.57 11:55 น.

 • 21 ธ.ค.57 11:50 น.

 • 21 ธ.ค.57 11:45 น.

 • 21 ธ.ค.57 11:40 น.

 • 21 ธ.ค.57 11:35 น.

 • 21 ธ.ค.57 11:30 น.

 • 21 ธ.ค.57 11:25 น.

 • 21 ธ.ค.57 11:20 น.

 • 21 ธ.ค.57 11:15 น.

 • 21 ธ.ค.57 11:10 น.

 • 21 ธ.ค.57 11:05 น.

 • 21 ธ.ค.57 11:00 น.

 • 21 ธ.ค.57 10:55 น.

 • 21 ธ.ค.57 10:50 น.

 • 21 ธ.ค.57 10:45 น.

 • 21 ธ.ค.57 10:40 น.

 • 21 ธ.ค.57 10:35 น.

 • 21 ธ.ค.57 10:30 น.

 • 21 ธ.ค.57 10:25 น.

 • 21 ธ.ค.57 10:20 น.

 • 21 ธ.ค.57 10:15 น.

 • 21 ธ.ค.57 10:10 น.

 • 21 ธ.ค.57 10:05 น.

 • 21 ธ.ค.57 10:00 น.

 • 21 ธ.ค.57 09:55 น.

ได้รับความอนุเคราะห์ภาพถ่ายจากกล้อง CCTV ของ ศูนย์เมขลา , สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ


หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก Node: X.44 หาดใหญ่ใน (Hatyai nai) อ.หาดใหญ่ (A.Hatyai) จ.สงขลา (P.Songkha) ของกรมชลประทาน

ระดับตลิ่ง(เมตร)ระดับ ม.รทก.
0.007.50
0.507.00
1.006.50
1.506.00
2.005.50
2.505.00
3.004.50
3.504.00
4.003.50
4.503.00
5.002.50