เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

CCTV ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ

Photo

เมื่อ 7 ธ.ค. 59 02:45 น.


แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก Slide time วินาที
แสดงภาพเคลื่อนไหว
 • 7 ธ.ค.59 02:45 น.

 • 7 ธ.ค.59 02:30 น.

 • 7 ธ.ค.59 02:15 น.

 • 7 ธ.ค.59 02:00 น.

 • 7 ธ.ค.59 01:45 น.

 • 7 ธ.ค.59 01:30 น.

 • 7 ธ.ค.59 01:15 น.

 • 7 ธ.ค.59 01:00 น.

 • 7 ธ.ค.59 00:45 น.

 • 7 ธ.ค.59 00:30 น.

 • 7 ธ.ค.59 00:15 น.

 • 7 ธ.ค.59 00:00 น.

 • 6 ธ.ค.59 23:45 น.

 • 6 ธ.ค.59 23:30 น.

 • 6 ธ.ค.59 23:15 น.

 • 6 ธ.ค.59 23:00 น.

 • 6 ธ.ค.59 22:45 น.

 • 6 ธ.ค.59 22:30 น.

 • 6 ธ.ค.59 22:15 น.

 • 6 ธ.ค.59 22:00 น.

 • 6 ธ.ค.59 21:45 น.

 • 6 ธ.ค.59 21:30 น.

 • 6 ธ.ค.59 21:15 น.

 • 6 ธ.ค.59 21:00 น.

 • 6 ธ.ค.59 20:45 น.

 • 6 ธ.ค.59 20:30 น.

 • 6 ธ.ค.59 20:15 น.

 • 6 ธ.ค.59 20:00 น.

 • 6 ธ.ค.59 19:45 น.

 • 6 ธ.ค.59 19:30 น.

ได้รับความอนุเคราะห์ภาพถ่ายจากกล้อง CCTV ของ ศูนย์เมขลา , สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ


หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก Node: X.44 หาดใหญ่ใน (Hatyai nai) อ.หาดใหญ่ (A.Hatyai) จ.สงขลา (P.Songkha) ของกรมชลประทาน

ระดับสำหรับการคำนวณค่าจากการอ่านด้วยการวัดระยะความสูงจากตลิ่ง

ระดับ ม.รทก. = 7.50 - ระยะความสูงจากตลิ่ง
ระดับตลิ่ง(เมตร)ระดับ ม.รทก.
0.007.50
0.507.00
1.006.50
1.506.00
2.005.55
2.505.00
3.004.50
3.504.00
4.003.50
4.503.00
5.002.50