เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ

Photo

เมื่อ 20 ก.ย. 60 09:00 น.

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก

 • 20 ก.ย.60 09:00 น.

 • 20 ก.ย.60 08:45 น.

 • 20 ก.ย.60 08:30 น.

 • 20 ก.ย.60 08:15 น.

 • 20 ก.ย.60 08:00 น.

 • 20 ก.ย.60 07:45 น.

 • 20 ก.ย.60 07:30 น.

 • 20 ก.ย.60 07:15 น.

 • 20 ก.ย.60 07:00 น.

 • 20 ก.ย.60 06:45 น.

 • 20 ก.ย.60 06:30 น.

 • 20 ก.ย.60 06:15 น.

 • 20 ก.ย.60 06:00 น.

 • 20 ก.ย.60 05:45 น.

 • 20 ก.ย.60 05:30 น.

 • 20 ก.ย.60 05:15 น.

 • 20 ก.ย.60 05:00 น.

 • 20 ก.ย.60 04:45 น.

 • 20 ก.ย.60 04:30 น.

 • 20 ก.ย.60 04:15 น.

 • 20 ก.ย.60 04:00 น.

 • 20 ก.ย.60 03:45 น.

 • 20 ก.ย.60 03:30 น.

 • 20 ก.ย.60 03:15 น.

 • 20 ก.ย.60 03:00 น.

 • 20 ก.ย.60 02:45 น.

 • 20 ก.ย.60 02:30 น.

 • 20 ก.ย.60 02:15 น.

 • 20 ก.ย.60 02:00 น.

 • 20 ก.ย.60 01:45 น.

ภาพถ่ายจากดาวเทียม ณ เวลาปัจจุบัน สำหรับติดตามสภาพอากาศโดยรวมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มา ศูนย์รวมภาพถ่ายดาวเทียม