เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

 • 17:56 น.

 • 17:46 น.

 • 17:36 น.

 • 17:26 น.

 • 17:16 น.

 • 17:06 น.

 • 16:56 น.

 • 16:46 น.

 • 16:36 น.

 • 16:26 น.

 • 16:16 น.

 • 16:06 น.

 • 15:56 น.

 • 15:46 น.

 • 15:36 น.

 • 15:26 น.

 • 15:16 น.

 • 15:06 น.

 • 14:56 น.

 • 14:46 น.

 • 14:36 น.

 • 14:26 น.

 • 14:16 น.

 • 14:06 น.

 • 13:56 น.

 • 13:46 น.

 • 13:36 น.

 • 13:26 น.

 • 13:16 น.

 • 13:06 น.

หมายเหตุ - การเตือนภัยหาดใหญ่ให้อยู่ในสถานะเฝ้าระวัง เมื่อระดับน้ำที่สถานี X.90 บ้านบางศาลา สูง 8.00 ม.รทก.

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ

 • น้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อ พ.ย. 2553 ระดับน้ำที่บางศาลาสูง 11 ม.รทก.

 • ตลิ่งซ้าย +8.09 ม.รทก. ตลิ่งขวา +7.18 ม.รทก.
 • http://122.154.18.61/node-data-channel.aspx?id=10307

หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก ระดับน้ำที่บางศาลา (X.90) | สถานีโทรมาตร STN06: บ้านบางศาลา (X.90) คลองอู่ตะเภา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ของกรมชลประทาน

ระดับเริ่มต้นของเกจล่าง +8.00 ม.รทก. เกจบน +9.4 ม.รทก.
ผังน้ำลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา