เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ

Photo

เมื่อ 23 ธ.ค. 59 04:30 น.

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก

 • 23 ธ.ค.59 04:30 น.

 • 23 ธ.ค.59 04:15 น.

 • 23 ธ.ค.59 04:00 น.

 • 23 ธ.ค.59 03:45 น.

 • 23 ธ.ค.59 03:30 น.

 • 23 ธ.ค.59 03:15 น.

 • 23 ธ.ค.59 03:00 น.

 • 23 ธ.ค.59 02:45 น.

 • 23 ธ.ค.59 02:30 น.

 • 23 ธ.ค.59 02:15 น.

 • 23 ธ.ค.59 02:00 น.

 • 23 ธ.ค.59 01:45 น.

 • 23 ธ.ค.59 01:30 น.

 • 23 ธ.ค.59 01:15 น.

 • 23 ธ.ค.59 01:00 น.

 • 23 ธ.ค.59 00:45 น.

 • 23 ธ.ค.59 00:30 น.

 • 23 ธ.ค.59 00:15 น.

 • 23 ธ.ค.59 00:00 น.

 • 22 ธ.ค.59 23:45 น.

 • 22 ธ.ค.59 23:30 น.

 • 22 ธ.ค.59 23:15 น.

 • 22 ธ.ค.59 23:00 น.

 • 22 ธ.ค.59 22:45 น.

 • 22 ธ.ค.59 22:30 น.

 • 22 ธ.ค.59 22:15 น.

 • 22 ธ.ค.59 22:00 น.

 • 22 ธ.ค.59 21:45 น.

 • 22 ธ.ค.59 21:30 น.

 • 22 ธ.ค.59 21:15 น.

หมายเหตุ - การเตือนภัยหาดใหญ่ให้อยู่ในสถานะเฝ้าระวัง เมื่อระดับน้ำที่สถานี X.90 บ้านบางศาลา สูง 8.00 ม.รทก.

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ

 • น้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อ พ.ย. 2553 ระดับน้ำที่บางศาลาสูง 11 ม.รทก.

 • ตลิ่งซ้าย +8.09 ม.รทก. ตลิ่งขวา +7.18 ม.รทก.
 • http://122.154.18.61/node-data-channel.aspx?id=10307

หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก ระดับน้ำที่บางศาลา (X.90) | สถานีโทรมาตร STN06: บ้านบางศาลา (X.90) คลองอู่ตะเภา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ของกรมชลประทาน

ระดับเริ่มต้นของเกจล่าง +8.00 ม.รทก. เกจบน +9.4 ม.รทก.
ผังน้ำลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา