เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

 • 22 เม.ย.62 00:30 น.

 • 22 เม.ย.62 00:15 น.

 • 22 เม.ย.62 00:20 น.

 • 22 เม.ย.62 00:25 น.

 • 26 มี.ค.62 13:38 น.

 • 26 มี.ค.62 13:33 น.

 • 26 มี.ค.62 13:58 น.

 • 26 มี.ค.62 13:28 น.

 • 26 มี.ค.62 13:08 น.

 • 26 มี.ค.62 13:03 น.

 • 26 มี.ค.62 12:48 น.

 • 26 มี.ค.62 12:53 น.

 • 26 มี.ค.62 12:33 น.

 • 26 มี.ค.62 12:43 น.

 • 26 มี.ค.62 12:38 น.

 • 26 มี.ค.62 12:58 น.

 • 26 มี.ค.62 12:18 น.

 • 26 มี.ค.62 12:23 น.

 • 26 มี.ค.62 12:28 น.

 • 26 มี.ค.62 12:08 น.

 • 26 มี.ค.62 12:13 น.

 • 26 มี.ค.62 12:03 น.

 • 26 มี.ค.62 11:43 น.

 • 26 มี.ค.62 11:53 น.

 • 26 มี.ค.62 11:58 น.

 • 26 มี.ค.62 11:33 น.

 • 26 มี.ค.62 11:38 น.

 • 26 มี.ค.62 11:48 น.

 • 26 มี.ค.62 11:23 น.

 • 26 มี.ค.62 11:18 น.

หมายเหตุ - การเตือนภัยหาดใหญ่ให้อยู่ในสถานะเฝ้าระวัง เมื่อระดับน้ำที่สถานี X.90 บ้านบางศาลา สูง 8.00 ม.รทก.

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ

 • น้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อ พ.ย. 2553 ระดับน้ำที่บางศาลาสูง 11 ม.รทก.

 • ตลิ่งซ้าย +8.09 ม.รทก. ตลิ่งขวา +7.18 ม.รทก.
 • http://122.154.18.61/node-data-channel.aspx?id=10307

หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก ระดับน้ำที่บางศาลา (X.90) | สถานีโทรมาตร STN06: บ้านบางศาลา (X.90) คลองอู่ตะเภา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ของกรมชลประทาน

ระดับเริ่มต้นของเกจล่าง +8.00 ม.รทก. เกจบน +9.4 ม.รทก.
ผังน้ำลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา