เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ

Photo

เมื่อ 26 มี.ค. 60 10:00 น.


แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก Slide time วินาที
แสดงภาพเคลื่อนไหว
 • 26 มี.ค.60 10:00 น.

 • 26 มี.ค.60 09:30 น.

 • 26 มี.ค.60 09:00 น.

 • 26 มี.ค.60 08:30 น.

 • 26 มี.ค.60 08:00 น.

 • 26 มี.ค.60 07:30 น.

 • 26 มี.ค.60 07:00 น.

 • 26 มี.ค.60 06:30 น.

 • 26 มี.ค.60 06:00 น.

 • 26 มี.ค.60 05:30 น.

 • 26 มี.ค.60 05:00 น.

 • 26 มี.ค.60 04:30 น.

 • 26 มี.ค.60 03:00 น.

 • 26 มี.ค.60 01:30 น.

 • 26 มี.ค.60 01:00 น.

 • 26 มี.ค.60 00:00 น.

 • 25 มี.ค.60 23:30 น.

 • 25 มี.ค.60 23:00 น.

 • 25 มี.ค.60 22:30 น.

 • 25 มี.ค.60 20:30 น.

 • 25 มี.ค.60 20:00 น.

 • 25 มี.ค.60 19:00 น.

 • 25 มี.ค.60 18:30 น.

 • 25 มี.ค.60 18:00 น.

 • 25 มี.ค.60 17:30 น.

 • 25 มี.ค.60 17:00 น.

 • 25 มี.ค.60 16:30 น.

 • 25 มี.ค.60 16:00 น.

 • 25 มี.ค.60 15:30 น.

 • 25 มี.ค.60 15:00 น.

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ

หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก สถานีโทรมาตร TSL26: ปตร.คลอง ร.6 คลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ของกรมชลประทาน โดย ปตร. คลอง ร.6 ที่ติดตั้งโทรมาตรอยู่ห่างจากต้นคลอง ร.6 (จุดติดตั้งกล้อง) เป็นระยะทาง 1.2 กม.