เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ

Photo

เมื่อ 26 เม.ย. 60 05:01 น.

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก

 • 26 เม.ย.60 05:01 น.

 • 26 เม.ย.60 04:31 น.

 • 26 เม.ย.60 04:01 น.

 • 26 เม.ย.60 03:00 น.

 • 26 เม.ย.60 02:30 น.

 • 26 เม.ย.60 02:00 น.

 • 26 เม.ย.60 01:30 น.

 • 26 เม.ย.60 00:00 น.

 • 25 เม.ย.60 23:30 น.

 • 25 เม.ย.60 22:30 น.

 • 25 เม.ย.60 21:30 น.

 • 25 เม.ย.60 21:00 น.

 • 25 เม.ย.60 20:30 น.

 • 25 เม.ย.60 20:00 น.

 • 25 เม.ย.60 19:30 น.

 • 25 เม.ย.60 19:00 น.

 • 25 เม.ย.60 18:30 น.

 • 25 เม.ย.60 18:00 น.

 • 25 เม.ย.60 17:30 น.

 • 25 เม.ย.60 17:00 น.

 • 25 เม.ย.60 16:30 น.

 • 25 เม.ย.60 16:00 น.

 • 25 เม.ย.60 15:30 น.

 • 25 เม.ย.60 15:00 น.

 • 25 เม.ย.60 14:30 น.

 • 25 เม.ย.60 14:00 น.

 • 25 เม.ย.60 13:30 น.

 • 25 เม.ย.60 13:00 น.

 • 25 เม.ย.60 12:30 น.

 • 25 เม.ย.60 12:00 น.

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ

หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก สถานีโทรมาตร TSL26: ปตร.คลอง ร.6 คลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ของกรมชลประทาน โดย ปตร. คลอง ร.6 ที่ติดตั้งโทรมาตรอยู่ห่างจากต้นคลอง ร.6 (จุดติดตั้งกล้อง) เป็นระยะทาง 1.2 กม.