เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

 • 03:00 น.

 • 02:30 น.

 • 02:00 น.

 • 01:30 น.

 • 01:00 น.

 • 00:30 น.

 • 00:00 น.

 • 16 ม.ค.62 23:30 น.

 • 16 ม.ค.62 23:00 น.

 • 16 ม.ค.62 22:30 น.

 • 16 ม.ค.62 22:00 น.

 • 16 ม.ค.62 21:30 น.

 • 16 ม.ค.62 21:00 น.

 • 16 ม.ค.62 20:30 น.

 • 16 ม.ค.62 20:00 น.

 • 16 ม.ค.62 19:30 น.

 • 16 ม.ค.62 19:00 น.

 • 16 ม.ค.62 18:30 น.

 • 16 ม.ค.62 18:00 น.

 • 16 ม.ค.62 17:30 น.

 • 16 ม.ค.62 17:00 น.

 • 16 ม.ค.62 16:30 น.

 • 16 ม.ค.62 16:00 น.

 • 16 ม.ค.62 15:30 น.

 • 16 ม.ค.62 15:00 น.

 • 16 ม.ค.62 14:30 น.

 • 16 ม.ค.62 14:00 น.

 • 16 ม.ค.62 13:30 น.

 • 16 ม.ค.62 13:00 น.

 • 16 ม.ค.62 12:30 น.

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ

หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก สถานีโทรมาตร TSL26: ปตร.คลอง ร.6 คลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ของกรมชลประทาน โดย ปตร. คลอง ร.6 ที่ติดตั้งโทรมาตรอยู่ห่างจากต้นคลอง ร.6 (จุดติดตั้งกล้อง) เป็นระยะทาง 1.2 กม.