เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

 • 11 ม.ค.61 21:30 น.

 • 11 ม.ค.61 21:00 น.

 • 11 ม.ค.61 20:30 น.

 • 11 ม.ค.61 20:00 น.

 • 11 ม.ค.61 19:30 น.

 • 11 ม.ค.61 19:00 น.

 • 11 ม.ค.61 18:30 น.

 • 11 ม.ค.61 18:00 น.

 • 11 ม.ค.61 17:30 น.

 • 11 ม.ค.61 17:00 น.

 • 11 ม.ค.61 16:30 น.

 • 11 ม.ค.61 16:00 น.

 • 11 ม.ค.61 15:30 น.

 • 11 ม.ค.61 15:00 น.

 • 11 ม.ค.61 14:30 น.

 • 11 ม.ค.61 14:00 น.

 • 11 ม.ค.61 13:30 น.

 • 11 ม.ค.61 13:00 น.

 • 11 ม.ค.61 12:30 น.

 • 11 ม.ค.61 12:00 น.

 • 11 ม.ค.61 11:30 น.

 • 11 ม.ค.61 11:00 น.

 • 11 ม.ค.61 10:30 น.

 • 11 ม.ค.61 10:00 น.

 • 11 ม.ค.61 09:30 น.

 • 11 ม.ค.61 09:00 น.

 • 11 ม.ค.61 08:30 น.

 • 11 ม.ค.61 08:00 น.

 • 11 ม.ค.61 07:30 น.

 • 11 ม.ค.61 07:00 น.

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ

หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก สถานีโทรมาตร TSL26: ปตร.คลอง ร.6 คลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ของกรมชลประทาน โดย ปตร. คลอง ร.6 ที่ติดตั้งโทรมาตรอยู่ห่างจากต้นคลอง ร.6 (จุดติดตั้งกล้อง) เป็นระยะทาง 1.2 กม.