เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ

Photo

เมื่อ 15 พ.ย. 60 12:30 น.

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก

 • 15 พ.ย.60 12:30 น.

 • 15 พ.ย.60 12:00 น.

 • 15 พ.ย.60 11:30 น.

 • 15 พ.ย.60 11:00 น.

 • 15 พ.ย.60 10:30 น.

 • 15 พ.ย.60 10:00 น.

 • 15 พ.ย.60 09:30 น.

 • 15 พ.ย.60 09:00 น.

 • 15 พ.ย.60 08:30 น.

 • 15 พ.ย.60 08:00 น.

 • 15 พ.ย.60 07:30 น.

 • 15 พ.ย.60 07:00 น.

 • 15 พ.ย.60 06:30 น.

 • 15 พ.ย.60 06:00 น.

 • 15 พ.ย.60 05:30 น.

 • 15 พ.ย.60 04:30 น.

 • 15 พ.ย.60 04:00 น.

 • 15 พ.ย.60 03:30 น.

 • 15 พ.ย.60 03:00 น.

 • 15 พ.ย.60 02:00 น.

 • 15 พ.ย.60 01:00 น.

 • 15 พ.ย.60 00:30 น.

 • 15 พ.ย.60 00:00 น.

 • 14 พ.ย.60 23:30 น.

 • 14 พ.ย.60 22:30 น.

 • 14 พ.ย.60 22:00 น.

 • 14 พ.ย.60 21:00 น.

 • 14 พ.ย.60 20:30 น.

 • 14 พ.ย.60 19:30 น.

 • 14 พ.ย.60 18:30 น.

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ

หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก สถานีโทรมาตร TSL26: ปตร.คลอง ร.6 คลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ของกรมชลประทาน โดย ปตร. คลอง ร.6 ที่ติดตั้งโทรมาตรอยู่ห่างจากต้นคลอง ร.6 (จุดติดตั้งกล้อง) เป็นระยะทาง 1.2 กม.