เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

CCTV แก้มลิงคลองเรียน

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ

Photo

เมื่อ 25 เม.ย. 60 03:30 น.

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก

 • 25 เม.ย.60 03:30 น.

 • 25 เม.ย.60 03:00 น.

 • 25 เม.ย.60 02:30 น.

 • 25 เม.ย.60 02:00 น.

 • 25 เม.ย.60 01:30 น.

 • 25 เม.ย.60 01:00 น.

 • 25 เม.ย.60 00:30 น.

 • 25 เม.ย.60 00:00 น.

 • 24 เม.ย.60 23:30 น.

 • 24 เม.ย.60 23:00 น.

 • 24 เม.ย.60 22:30 น.

 • 24 เม.ย.60 22:00 น.

 • 24 เม.ย.60 21:30 น.

 • 24 เม.ย.60 21:00 น.

 • 24 เม.ย.60 20:30 น.

 • 24 เม.ย.60 20:00 น.

 • 24 เม.ย.60 19:30 น.

 • 24 เม.ย.60 19:00 น.

 • 24 เม.ย.60 18:30 น.

 • 24 เม.ย.60 18:00 น.

 • 24 เม.ย.60 17:30 น.

 • 24 เม.ย.60 17:00 น.

 • 24 เม.ย.60 16:30 น.

 • 24 เม.ย.60 16:00 น.

 • 24 เม.ย.60 15:30 น.

 • 24 เม.ย.60 15:00 น.

 • 24 เม.ย.60 14:30 น.

 • 24 เม.ย.60 14:00 น.

 • 24 เม.ย.60 13:30 น.

 • 24 เม.ย.60 13:00 น.

ข้อมูลประตูระบายน้ำแก้มลิงคลองเรียน

 • ระดับทางระบายน้ำออก +13.00 ม.รทก.

 • ระดับธรณีประตูระบายน้ำ +13.50 ม.รทก. (สูงกว่า ทางน้ำเข้า 0.50 ม.)
 • ประตูระบายน้ำมีขนาด 2.40*2.40 ม. (ระยะเปิด 0-2.40 ม.)