เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

CCTV สถานีเรดาร์สทิงพระ

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ

Photo

เมื่อ 26 พ.ค. 60 14:45 น.

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก

 • 26 พ.ค.60 14:45 น.

 • 25 พ.ค.60 16:00 น.

 • 25 พ.ค.60 15:45 น.

 • 25 พ.ค.60 15:30 น.

 • 25 พ.ค.60 15:15 น.

 • 25 พ.ค.60 15:00 น.

 • 25 พ.ค.60 14:45 น.

 • 25 พ.ค.60 14:30 น.

 • 25 พ.ค.60 14:15 น.

 • 25 พ.ค.60 14:00 น.

 • 25 พ.ค.60 13:45 น.

 • 25 พ.ค.60 13:30 น.

 • 25 พ.ค.60 13:15 น.

 • 25 พ.ค.60 13:00 น.

 • 25 พ.ค.60 12:45 น.

 • 25 พ.ค.60 12:30 น.

 • 25 พ.ค.60 12:15 น.

 • 25 พ.ค.60 12:00 น.

 • 25 พ.ค.60 11:45 น.

 • 25 พ.ค.60 11:30 น.

 • 25 พ.ค.60 11:15 น.

 • 25 พ.ค.60 11:00 น.

 • 25 พ.ค.60 10:45 น.

 • 25 พ.ค.60 10:30 น.

 • 25 พ.ค.60 10:15 น.

 • 25 พ.ค.60 10:00 น.

 • 25 พ.ค.60 09:45 น.

 • 25 พ.ค.60 09:30 น.

 • 25 พ.ค.60 09:15 น.

 • 25 พ.ค.60 09:00 น.

แจ้งข่าว : หากเรดาร์สทิงพระมีปัญหาขัดข้อง สามารถดูข้อมูลจาก เรดาห์นราธิวาส หรือ เรดาร์ของมาเลเซีย แทนได้

ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ เวลาล่าสุด

สนับสนุนภาพถ่ายเรดาร์จาก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สามารถดูรายละเอียดภาพถ่ายเรดาร์พร้อมแผนที่ได้

เวลาที่ปรากฏบนภาพเรดาร์เป็นเวลา UTC ซึ่งจะต้อง +7 ชั่วโมงเพื่อให้เป็นเวลาของประเทศไทย เช่น เวลาในภาพเรดาร์ = 1.00 เวลาในประเทศไทยจะเป็น 1.00+7 = 8.00 น.

ที่มา สถานีเรดาร์สทิงพระ