เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

CCTV สถานีเรดาร์สทิงพระ

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ

Photo

เมื่อ 26 มี.ค. 60 10:15 น.


แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก Slide time วินาที
แสดงภาพเคลื่อนไหว
 • 26 มี.ค.60 10:15 น.

 • 26 มี.ค.60 10:00 น.

 • 26 มี.ค.60 09:45 น.

 • 26 มี.ค.60 09:30 น.

 • 26 มี.ค.60 09:15 น.

 • 26 มี.ค.60 09:00 น.

 • 26 มี.ค.60 08:45 น.

 • 26 มี.ค.60 08:30 น.

 • 26 มี.ค.60 08:15 น.

 • 26 มี.ค.60 08:00 น.

 • 26 มี.ค.60 07:45 น.

 • 26 มี.ค.60 07:30 น.

 • 26 มี.ค.60 07:15 น.

 • 26 มี.ค.60 07:00 น.

 • 26 มี.ค.60 06:45 น.

 • 26 มี.ค.60 06:30 น.

 • 26 มี.ค.60 06:15 น.

 • 26 มี.ค.60 06:00 น.

 • 26 มี.ค.60 05:45 น.

 • 26 มี.ค.60 05:30 น.

 • 26 มี.ค.60 05:15 น.

 • 26 มี.ค.60 05:00 น.

 • 26 มี.ค.60 04:45 น.

 • 26 มี.ค.60 04:30 น.

 • 26 มี.ค.60 04:15 น.

 • 26 มี.ค.60 04:00 น.

 • 26 มี.ค.60 03:45 น.

 • 26 มี.ค.60 03:30 น.

 • 26 มี.ค.60 03:15 น.

 • 26 มี.ค.60 03:00 น.

แจ้งข่าว : หากเรดาร์สทิงพระมีปัญหาขัดข้อง สามารถดูข้อมูลจาก เรดาห์นราธิวาส หรือ เรดาร์ของมาเลเซีย แทนได้

ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ เวลาล่าสุด

สนับสนุนภาพถ่ายเรดาร์จาก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สามารถดูรายละเอียดภาพถ่ายเรดาร์พร้อมแผนที่ได้

เวลาที่ปรากฏบนภาพเรดาร์เป็นเวลา UTC ซึ่งจะต้อง +7 ชั่วโมงเพื่อให้เป็นเวลาของประเทศไทย เช่น เวลาในภาพเรดาร์ = 1.00 เวลาในประเทศไทยจะเป็น 1.00+7 = 8.00 น.

ที่มา สถานีเรดาร์สทิงพระ