เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

สถานีเรดาร์สทิงพระ

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

 • 00:07 น.

 • 18 ก.ย.61 23:52 น.

 • 18 ก.ย.61 23:37 น.

 • 18 ก.ย.61 23:22 น.

 • 18 ก.ย.61 23:07 น.

 • 18 ก.ย.61 22:52 น.

 • 18 ก.ย.61 22:37 น.

 • 18 ก.ย.61 22:22 น.

 • 18 ก.ย.61 22:07 น.

 • 18 ก.ย.61 21:52 น.

 • 18 ก.ย.61 21:37 น.

 • 18 ก.ย.61 21:22 น.

 • 18 ก.ย.61 21:07 น.

 • 18 ก.ย.61 20:52 น.

 • 18 ก.ย.61 20:37 น.

 • 18 ก.ย.61 20:22 น.

 • 18 ก.ย.61 20:07 น.

 • 18 ก.ย.61 19:52 น.

 • 18 ก.ย.61 19:37 น.

 • 18 ก.ย.61 19:22 น.

 • 18 ก.ย.61 19:07 น.

 • 18 ก.ย.61 18:52 น.

 • 18 ก.ย.61 18:37 น.

 • 18 ก.ย.61 18:22 น.

 • 18 ก.ย.61 18:07 น.

 • 18 ก.ย.61 17:52 น.

 • 18 ก.ย.61 17:37 น.

 • 18 ก.ย.61 17:22 น.

 • 18 ก.ย.61 17:07 น.

 • 18 ก.ย.61 16:52 น.

แจ้งข่าว : หากเรดาร์สทิงพระมีปัญหาขัดข้อง สามารถดูข้อมูลจาก เรดาห์นราธิวาส แทนได้

ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ เวลาล่าสุด

สนับสนุนภาพถ่ายเรดาร์จาก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สามารถดูรายละเอียดภาพถ่ายเรดาร์พร้อมแผนที่ได้

เวลาที่ปรากฏบนภาพเรดาร์เป็นเวลา UTC ซึ่งจะต้อง +7 ชั่วโมงเพื่อให้เป็นเวลาของประเทศไทย เช่น เวลาในภาพเรดาร์ = 1.00 เวลาในประเทศไทยจะเป็น 1.00+7 = 8.00 น.

ที่มา สถานีเรดาร์สทิงพระ