เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

สถานีเรดาร์สทิงพระ

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

 • 14 เม.ย.63 17:52 น.

 • 14 เม.ย.63 16:38 น.

 • 8 เม.ย.63 16:08 น.

 • 8 เม.ย.63 10:38 น.

 • 8 เม.ย.63 09:52 น.

 • 8 เม.ย.63 08:08 น.

 • 8 เม.ย.63 06:38 น.

 • 8 เม.ย.63 04:38 น.

 • 8 เม.ย.63 02:22 น.

 • 7 เม.ย.63 21:06 น.

 • 7 เม.ย.63 17:08 น.

 • 7 เม.ย.63 16:52 น.

 • 7 เม.ย.63 15:22 น.

 • 7 เม.ย.63 15:08 น.

 • 7 เม.ย.63 10:22 น.

 • 7 เม.ย.63 08:40 น.

 • 7 เม.ย.63 07:08 น.

 • 7 เม.ย.63 04:08 น.

 • 7 เม.ย.63 03:52 น.

 • 7 เม.ย.63 02:38 น.

 • 6 เม.ย.63 20:38 น.

 • 6 เม.ย.63 20:08 น.

 • 6 เม.ย.63 12:06 น.

 • 6 เม.ย.63 11:52 น.

 • 6 เม.ย.63 10:52 น.

 • 6 เม.ย.63 09:52 น.

 • 6 เม.ย.63 09:22 น.

 • 6 เม.ย.63 08:52 น.

 • 6 เม.ย.63 08:38 น.

 • 6 เม.ย.63 08:22 น.

แจ้งข่าว : หากเรดาร์สทิงพระมีปัญหาขัดข้อง สามารถดูข้อมูลจาก เรดาห์นราธิวาส แทนได้

ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ เวลาล่าสุด

สนับสนุนภาพถ่ายเรดาร์จาก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สามารถดูรายละเอียดภาพถ่ายเรดาร์พร้อมแผนที่ได้

เวลาที่ปรากฏบนภาพเรดาร์เป็นเวลา UTC ซึ่งจะต้อง +7 ชั่วโมงเพื่อให้เป็นเวลาของประเทศไทย เช่น เวลาในภาพเรดาร์ = 1.00 เวลาในประเทศไทยจะเป็น 1.00+7 = 8.00 น.

ที่มา สถานีเรดาร์สทิงพระ