เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

สถานีเรดาร์สทิงพระ

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

 • 16:52 น.

 • 16:36 น.

 • 16:22 น.

 • 16:06 น.

 • 15:52 น.

 • 15:36 น.

 • 15:22 น.

 • 15:06 น.

 • 14:52 น.

 • 14:36 น.

 • 14:22 น.

 • 14:06 น.

 • 13:52 น.

 • 13:36 น.

 • 13:22 น.

 • 13:06 น.

 • 12:52 น.

 • 12:36 น.

 • 12:22 น.

 • 12:06 น.

 • 11:52 น.

 • 11:36 น.

 • 11:22 น.

 • 11:06 น.

 • 10:52 น.

 • 10:36 น.

 • 10:22 น.

 • 10:06 น.

 • 09:52 น.

 • 09:36 น.

แจ้งข่าว : หากเรดาร์สทิงพระมีปัญหาขัดข้อง สามารถดูข้อมูลจาก เรดาห์นราธิวาส แทนได้

ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ เวลาล่าสุด

สนับสนุนภาพถ่ายเรดาร์จาก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สามารถดูรายละเอียดภาพถ่ายเรดาร์พร้อมแผนที่ได้

เวลาที่ปรากฏบนภาพเรดาร์เป็นเวลา UTC ซึ่งจะต้อง +7 ชั่วโมงเพื่อให้เป็นเวลาของประเทศไทย เช่น เวลาในภาพเรดาร์ = 1.00 เวลาในประเทศไทยจะเป็น 1.00+7 = 8.00 น.

ที่มา สถานีเรดาร์สทิงพระ