เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

CCTV สถานีเรดาร์สทิงพระ

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ

Photo

เมื่อ 4 พ.ย. 60 08:30 น.

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก

 • 4 พ.ย.60 08:30 น.

 • 3 พ.ย.60 15:00 น.

 • 3 พ.ย.60 14:45 น.

 • 3 พ.ย.60 14:30 น.

 • 3 พ.ย.60 14:15 น.

 • 3 พ.ย.60 14:00 น.

 • 3 พ.ย.60 13:45 น.

 • 3 พ.ย.60 13:30 น.

 • 3 พ.ย.60 13:15 น.

 • 3 พ.ย.60 13:00 น.

 • 3 พ.ย.60 12:45 น.

 • 3 พ.ย.60 12:30 น.

 • 3 พ.ย.60 12:15 น.

 • 3 พ.ย.60 11:45 น.

 • 3 พ.ย.60 11:30 น.

 • 3 พ.ย.60 11:15 น.

 • 3 พ.ย.60 11:00 น.

 • 3 พ.ย.60 10:45 น.

 • 3 พ.ย.60 10:30 น.

 • 3 พ.ย.60 10:15 น.

 • 3 พ.ย.60 10:00 น.

 • 3 พ.ย.60 09:45 น.

 • 3 พ.ย.60 09:30 น.

 • 3 พ.ย.60 09:15 น.

 • 3 พ.ย.60 09:00 น.

 • 3 พ.ย.60 08:45 น.

 • 3 พ.ย.60 08:30 น.

 • 3 พ.ย.60 08:15 น.

 • 3 พ.ย.60 08:00 น.

 • 3 พ.ย.60 07:45 น.

แจ้งข่าว : หากเรดาร์สทิงพระมีปัญหาขัดข้อง สามารถดูข้อมูลจาก เรดาห์นราธิวาส แทนได้

ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ เวลาล่าสุด

สนับสนุนภาพถ่ายเรดาร์จาก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สามารถดูรายละเอียดภาพถ่ายเรดาร์พร้อมแผนที่ได้

เวลาที่ปรากฏบนภาพเรดาร์เป็นเวลา UTC ซึ่งจะต้อง +7 ชั่วโมงเพื่อให้เป็นเวลาของประเทศไทย เช่น เวลาในภาพเรดาร์ = 1.00 เวลาในประเทศไทยจะเป็น 1.00+7 = 8.00 น.

ที่มา สถานีเรดาร์สทิงพระ