เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

สถานีเรดาร์สทิงพระ

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

 • 10:22 น.

 • 10:07 น.

 • 09:52 น.

 • 09:37 น.

 • 09:22 น.

 • 09:07 น.

 • 08:37 น.

 • 08:22 น.

 • 08:07 น.

 • 07:52 น.

 • 07:37 น.

 • 07:22 น.

 • 07:07 น.

 • 06:52 น.

 • 06:37 น.

 • 06:22 น.

 • 06:07 น.

 • 05:52 น.

 • 05:37 น.

 • 05:07 น.

 • 04:52 น.

 • 04:37 น.

 • 04:22 น.

 • 04:07 น.

 • 03:52 น.

 • 03:37 น.

 • 03:22 น.

 • 03:07 น.

 • 02:52 น.

 • 02:37 น.

แจ้งข่าว : หากเรดาร์สทิงพระมีปัญหาขัดข้อง สามารถดูข้อมูลจาก เรดาห์นราธิวาส แทนได้

ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ เวลาล่าสุด

สนับสนุนภาพถ่ายเรดาร์จาก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สามารถดูรายละเอียดภาพถ่ายเรดาร์พร้อมแผนที่ได้

เวลาที่ปรากฏบนภาพเรดาร์เป็นเวลา UTC ซึ่งจะต้อง +7 ชั่วโมงเพื่อให้เป็นเวลาของประเทศไทย เช่น เวลาในภาพเรดาร์ = 1.00 เวลาในประเทศไทยจะเป็น 1.00+7 = 8.00 น.

ที่มา สถานีเรดาร์สทิงพระ