เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

สถานีเรดาร์สทิงพระ

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

 • 17:52 น.

 • 17:37 น.

 • 17:22 น.

 • 17:07 น.

 • 16:52 น.

 • 16:37 น.

 • 16:22 น.

 • 16:07 น.

 • 15:52 น.

 • 15:37 น.

 • 15:22 น.

 • 15:07 น.

 • 14:52 น.

 • 14:37 น.

 • 14:22 น.

 • 14:07 น.

 • 13:52 น.

 • 13:37 น.

 • 13:22 น.

 • 13:07 น.

 • 12:52 น.

 • 12:37 น.

 • 12:22 น.

 • 12:07 น.

 • 11:52 น.

 • 11:37 น.

 • 11:22 น.

 • 11:07 น.

 • 10:52 น.

 • 10:37 น.

แจ้งข่าว : หากเรดาร์สทิงพระมีปัญหาขัดข้อง สามารถดูข้อมูลจาก เรดาห์นราธิวาส แทนได้

ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ เวลาล่าสุด

สนับสนุนภาพถ่ายเรดาร์จาก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สามารถดูรายละเอียดภาพถ่ายเรดาร์พร้อมแผนที่ได้

เวลาที่ปรากฏบนภาพเรดาร์เป็นเวลา UTC ซึ่งจะต้อง +7 ชั่วโมงเพื่อให้เป็นเวลาของประเทศไทย เช่น เวลาในภาพเรดาร์ = 1.00 เวลาในประเทศไทยจะเป็น 1.00+7 = 8.00 น.

ที่มา สถานีเรดาร์สทิงพระ