เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ

Photo

เมื่อ 25 พ.ย. 60 10:51 น.

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก

 • 25 พ.ย.60 10:51 น.

 • 25 พ.ย.60 10:46 น.

 • 25 พ.ย.60 10:41 น.

 • 25 พ.ย.60 10:36 น.

 • 25 พ.ย.60 10:31 น.

 • 25 พ.ย.60 10:26 น.

 • 25 พ.ย.60 10:21 น.

 • 25 พ.ย.60 10:16 น.

 • 25 พ.ย.60 10:11 น.

 • 25 พ.ย.60 10:06 น.

 • 25 พ.ย.60 10:01 น.

 • 25 พ.ย.60 09:31 น.

 • 25 พ.ย.60 09:01 น.

 • 25 พ.ย.60 08:31 น.

 • 25 พ.ย.60 08:01 น.

 • 25 พ.ย.60 07:31 น.

 • 25 พ.ย.60 07:01 น.

 • 25 พ.ย.60 06:30 น.

 • 25 พ.ย.60 06:01 น.

 • 25 พ.ย.60 05:31 น.

 • 25 พ.ย.60 05:01 น.

 • 25 พ.ย.60 04:31 น.

 • 25 พ.ย.60 04:01 น.

 • 25 พ.ย.60 03:31 น.

 • 25 พ.ย.60 03:01 น.

 • 25 พ.ย.60 02:31 น.

 • 25 พ.ย.60 02:01 น.

 • 25 พ.ย.60 01:30 น.

 • 25 พ.ย.60 01:01 น.

 • 25 พ.ย.60 00:31 น.

หมายเหตุ - เตือนภัยหาดใหญ่ให้อยู่ในสถานะเฝ้าระวัง เมื่อระดับน้ำที่สถานี X.173A บ้านม่วงก็อง สูง 15.90 ม.รทก.

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ

 • น้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปี พ.ย. 2553 ระดับน้ำที่บ้านม่วงก็องสูง XX ม.รทก.

 • ตลิ่งซ้าย +15.56 ม.รทก. ขวา(ด้านวัดจุดติดตั้งกล้อง)+16.14 ม.รทก.


หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก สถานีโทรมาตร STN09: บ้านม่วงก็อง (X.173A) คลองหล้าปัง อ.สะเดา จ.สงขลา ของกรมชลประทาน

ผังน้ำลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา