เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

 • 01:31 น.

 • 01:01 น.

 • 00:31 น.

 • 00:01 น.

 • 18 ก.ค.61 23:31 น.

 • 18 ก.ค.61 23:01 น.

 • 18 ก.ค.61 22:31 น.

 • 18 ก.ค.61 22:01 น.

 • 18 ก.ค.61 21:31 น.

 • 18 ก.ค.61 21:01 น.

 • 18 ก.ค.61 20:31 น.

 • 18 ก.ค.61 20:01 น.

 • 18 ก.ค.61 19:31 น.

 • 18 ก.ค.61 19:01 น.

 • 18 ก.ค.61 18:31 น.

 • 18 ก.ค.61 18:01 น.

 • 18 ก.ค.61 17:31 น.

 • 18 ก.ค.61 17:01 น.

 • 18 ก.ค.61 16:31 น.

 • 18 ก.ค.61 16:01 น.

 • 18 ก.ค.61 15:31 น.

 • 18 ก.ค.61 15:01 น.

 • 18 ก.ค.61 14:31 น.

 • 18 ก.ค.61 14:01 น.

 • 18 ก.ค.61 13:31 น.

 • 18 ก.ค.61 13:01 น.

 • 18 ก.ค.61 12:31 น.

 • 18 ก.ค.61 12:01 น.

 • 18 ก.ค.61 11:31 น.

 • 18 ก.ค.61 11:01 น.

หมายเหตุ - เตือนภัยหาดใหญ่ให้อยู่ในสถานะเฝ้าระวัง เมื่อระดับน้ำที่สถานี X.173A บ้านม่วงก็อง สูง 15.90 ม.รทก.

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ

 • น้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปี พ.ย. 2553 ระดับน้ำที่บ้านม่วงก็องสูง XX ม.รทก.

 • ตลิ่งซ้าย +15.56 ม.รทก. ขวา(ด้านวัดจุดติดตั้งกล้อง)+16.14 ม.รทก.


หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก สถานีโทรมาตร STN09: บ้านม่วงก็อง (X.173A) คลองหล้าปัง อ.สะเดา จ.สงขลา ของกรมชลประทาน

ผังน้ำลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา