เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ภาพถ่ายดาวเทียม

ภาพถ่ายดาวเทียม

Photo

เมื่อ 20 ต.ค. 61 00:02 น.

ภาพถ่ายดาวเทียม สนับสนุนภาพถ่ายจากกรมอุตุนิยมวิทยา
 • 00:02 น.

 • 23:52 น.

 • 23:32 น.

 • 23:27 น.

 • 23:02 น.

 • 22:42 น.

 • 22:32 น.

 • 22:22 น.

 • 21:42 น.

 • 21:32 น.

 • 21:27 น.

 • 21:22 น.

 • 21:02 น.

 • 20:52 น.

 • 20:42 น.

 • 20:32 น.

 • 20:02 น.

 • 19:52 น.

 • 19:42 น.

 • 19:22 น.

 • 19:02 น.

 • 18:52 น.

 • 18:47 น.

 • 18:32 น.

 • 18:27 น.

 • 18:22 น.

 • 18:02 น.

 • 17:57 น.

 • 17:32 น.

 • 17:22 น.

ภาพถ่ายจากดาวเทียม ณ เวลาปัจจุบัน สำหรับติดตามสภาพอากาศโดยรวมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มา ศูนย์รวมภาพถ่ายดาวเทียม