The Weather Channel

Photo

เมื่อ 24 ต.ค. 60 16:00 น.

ภาพถ่ายจากดาวเทียม ณ เวลาปัจจุบัน สำหรับติดตามสภาพอากาศโดยรวมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มา ศูนย์รวมภาพถ่ายดาวเทียม