สถานีเรดาร์ นราธิวาส

Photo

เมื่อ 25 พ.ย. 60 05:15 น.

ภาพ "เรดาห์นราธิวาส" จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก