เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

สถานีเรดาร์ นราธิวาส

สถานีเรดาร์ นราธิวาส

Photo

เมื่อ 20 ก.ย. 61 07:37 น.

ภาพ "เรดาห์นราธิวาส" จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
 • 07:37 น.

 • 07:22 น.

 • 07:07 น.

 • 06:52 น.

 • 06:37 น.

 • 06:22 น.

 • 06:07 น.

 • 05:52 น.

 • 05:37 น.

 • 05:22 น.

 • 05:07 น.

 • 04:52 น.

 • 04:37 น.

 • 04:22 น.

 • 04:07 น.

 • 03:52 น.

 • 03:37 น.

 • 03:22 น.

 • 03:07 น.

 • 02:52 น.

 • 02:37 น.

 • 02:22 น.

 • 02:07 น.

 • 01:52 น.

 • 01:37 น.

 • 01:22 น.

 • 01:07 น.

 • 00:52 น.

 • 00:37 น.

 • 00:22 น.