สถานีเรดาร์ นราธิวาส

Photo

เมื่อ 24 มิ.ย. 61 23:52 น.

ภาพ "เรดาห์นราธิวาส" จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก