สถานีเรดาร์ นราธิวาส

Photo

เมื่อ 21 ก.พ. 61 17:22 น.

ภาพ "เรดาห์นราธิวาส" จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก