เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่

ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่

Photo

เมื่อ 13 พ.ย. 62 04:30 น.

กล้อง "คลองอู่ตะเภา" ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลภาพจากสำนักทรัพยากรน้ำภาค 8
 • 04:30 น.

 • 04:15 น.

 • 04:00 น.

 • 03:45 น.

 • 03:30 น.

 • 03:15 น.

 • 03:00 น.

 • 02:45 น.

 • 02:30 น.

 • 02:15 น.

 • 02:00 น.

 • 01:45 น.

 • 01:30 น.

 • 01:15 น.

 • 01:00 น.

 • 00:45 น.

 • 00:30 น.

 • 00:15 น.

 • 00:00 น.

 • 23:45 น.

 • 23:30 น.

 • 23:15 น.

 • 23:00 น.

 • 22:45 น.

 • 22:30 น.

 • 22:15 น.

 • 22:00 น.

 • 21:45 น.

 • 21:30 น.

 • 21:15 น.