เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

 • 08:00 น.

 • 07:30 น.

 • 07:00 น.

 • 06:30 น.

 • 06:00 น.

 • 05:30 น.

 • 05:00 น.

 • 04:30 น.

 • 04:00 น.

 • 03:30 น.

 • 03:00 น.

 • 02:30 น.

 • 02:00 น.

 • 01:30 น.

 • 01:00 น.

 • 00:31 น.

 • 00:00 น.

 • 19 ก.ย.61 23:30 น.

 • 19 ก.ย.61 20:30 น.

 • 19 ก.ย.61 20:00 น.

 • 19 ก.ย.61 19:30 น.

 • 19 ก.ย.61 19:00 น.

 • 19 ก.ย.61 18:30 น.

 • 19 ก.ย.61 18:00 น.

 • 19 ก.ย.61 17:30 น.

 • 19 ก.ย.61 17:00 น.

 • 19 ก.ย.61 16:30 น.

 • 19 ก.ย.61 16:00 น.

 • 19 ก.ย.61 15:30 น.

 • 19 ก.ย.61 15:00 น.

ระดับตลิ่งจันทร์วิโรจน์ +9.00 ม.รทก. ระดับน้ำล้นเข้าถนนใต้ช่องลอดสะพานรถไฟจันทร์วิโรจน์ +7.20 ม.รทก.