เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

 • 18:30 น.

 • 18:00 น.

 • 17:30 น.

 • 17:00 น.

 • 16:30 น.

 • 16:00 น.

 • 15:30 น.

 • 15:00 น.

 • 14:30 น.

 • 14:00 น.

 • 13:30 น.

 • 05:30 น.

 • 05:00 น.

 • 04:30 น.

 • 04:00 น.

 • 03:30 น.

 • 03:00 น.

 • 02:30 น.

 • 02:00 น.

 • 01:30 น.

 • 13 พ.ย.61 11:01 น.

 • 13 พ.ย.61 10:30 น.

 • 13 พ.ย.61 10:00 น.

 • 13 พ.ย.61 09:30 น.

 • 13 พ.ย.61 09:01 น.

 • 13 พ.ย.61 08:30 น.

 • 13 พ.ย.61 07:30 น.

 • 13 พ.ย.61 07:00 น.

 • 13 พ.ย.61 06:30 น.

 • 13 พ.ย.61 06:00 น.

ระดับตลิ่งจันทร์วิโรจน์ +9.00 ม.รทก. ระดับน้ำล้นเข้าถนนใต้ช่องลอดสะพานรถไฟจันทร์วิโรจน์ +7.20 ม.รทก.