เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

 • 04:00 น.

 • 03:30 น.

 • 03:00 น.

 • 02:00 น.

 • 01:30 น.

 • 01:00 น.

 • 00:30 น.

 • 00:00 น.

 • 19 พ.ค.62 23:30 น.

 • 19 พ.ค.62 23:00 น.

 • 19 พ.ค.62 22:30 น.

 • 19 พ.ค.62 22:00 น.

 • 19 พ.ค.62 21:30 น.

 • 19 พ.ค.62 21:00 น.

 • 19 พ.ค.62 20:30 น.

 • 19 พ.ค.62 20:00 น.

 • 19 พ.ค.62 19:30 น.

 • 19 พ.ค.62 19:00 น.

 • 19 พ.ค.62 18:30 น.

 • 19 พ.ค.62 18:00 น.

 • 19 พ.ค.62 17:30 น.

 • 19 พ.ค.62 17:00 น.

 • 19 พ.ค.62 16:30 น.

 • 19 พ.ค.62 16:00 น.

 • 19 พ.ค.62 15:30 น.

 • 19 พ.ค.62 15:00 น.

 • 19 พ.ค.62 14:30 น.

 • 19 พ.ค.62 14:00 น.

 • 19 พ.ค.62 13:30 น.

 • 19 พ.ค.62 13:00 น.

ระดับตลิ่งจันทร์วิโรจน์ +9.00 ม.รทก. ระดับน้ำล้นเข้าถนนใต้ช่องลอดสะพานรถไฟจันทร์วิโรจน์ +7.20 ม.รทก.