เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

CCTV วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ

Photo

เมื่อ 25 พ.ย. 60 10:50 น.

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก

 • 25 พ.ย.60 10:50 น.

 • 25 พ.ย.60 10:45 น.

 • 25 พ.ย.60 10:40 น.

 • 25 พ.ย.60 10:35 น.

 • 25 พ.ย.60 10:30 น.

 • 25 พ.ย.60 10:25 น.

 • 25 พ.ย.60 10:20 น.

 • 25 พ.ย.60 10:15 น.

 • 25 พ.ย.60 10:10 น.

 • 25 พ.ย.60 10:05 น.

 • 25 พ.ย.60 10:00 น.

 • 25 พ.ย.60 09:30 น.

 • 25 พ.ย.60 09:00 น.

 • 25 พ.ย.60 08:30 น.

 • 25 พ.ย.60 08:00 น.

 • 25 พ.ย.60 07:30 น.

 • 25 พ.ย.60 07:00 น.

 • 25 พ.ย.60 06:30 น.

 • 25 พ.ย.60 06:00 น.

 • 25 พ.ย.60 05:30 น.

 • 25 พ.ย.60 05:00 น.

 • 25 พ.ย.60 04:30 น.

 • 25 พ.ย.60 04:00 น.

 • 25 พ.ย.60 03:30 น.

 • 25 พ.ย.60 03:01 น.

 • 25 พ.ย.60 02:30 น.

 • 25 พ.ย.60 02:00 น.

 • 25 พ.ย.60 01:30 น.

 • 25 พ.ย.60 01:01 น.

 • 25 พ.ย.60 00:30 น.

ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่เป็นจุดที่เกิดเหตุน้ำท่วมขังประจำเมื่อเวลามีฝนตกหนักในพื้นที่คอหงส์,หาดใหญ่ ทำให้การเดินทางสัญจรในเส้นทางนี้เกิดไม่สะดวกบ่อยครั้ง ทางโครงการ ACCCRN จึงได้ทำการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจในการเดินทางผ่านเส้นทางสายนี้ในช่วงเวลาที่เกิดน้ำท่วมขัง เพื่อทุกท่านจะได้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น ๆ แทน