เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

CCTV วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ

Photo

เมื่อ 20 เม.ย. 60 13:30 น.

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก

 • 20 เม.ย.60 13:30 น.

 • 20 เม.ย.60 13:00 น.

 • 20 เม.ย.60 12:31 น.

 • 20 เม.ย.60 12:00 น.

 • 20 เม.ย.60 11:31 น.

 • 20 เม.ย.60 11:01 น.

 • 20 เม.ย.60 10:30 น.

 • 20 เม.ย.60 10:00 น.

 • 20 เม.ย.60 09:30 น.

 • 20 เม.ย.60 09:00 น.

 • 20 เม.ย.60 08:30 น.

 • 20 เม.ย.60 08:01 น.

 • 20 เม.ย.60 07:30 น.

 • 20 เม.ย.60 07:00 น.

 • 20 เม.ย.60 06:30 น.

 • 20 เม.ย.60 06:00 น.

 • 20 เม.ย.60 05:31 น.

 • 20 เม.ย.60 05:01 น.

 • 20 เม.ย.60 04:31 น.

 • 20 เม.ย.60 04:01 น.

 • 20 เม.ย.60 03:31 น.

 • 20 เม.ย.60 03:01 น.

 • 20 เม.ย.60 02:31 น.

 • 20 เม.ย.60 02:01 น.

 • 20 เม.ย.60 01:30 น.

 • 20 เม.ย.60 01:01 น.

 • 20 เม.ย.60 00:31 น.

 • 20 เม.ย.60 00:01 น.

 • 19 เม.ย.60 23:31 น.

 • 19 เม.ย.60 23:01 น.

ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่เป็นจุดที่เกิดเหตุน้ำท่วมขังประจำเมื่อเวลามีฝนตกหนักในพื้นที่คอหงส์,หาดใหญ่ ทำให้การเดินทางสัญจรในเส้นทางนี้เกิดไม่สะดวกบ่อยครั้ง ทางโครงการ ACCCRN จึงได้ทำการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจในการเดินทางผ่านเส้นทางสายนี้ในช่วงเวลาที่เกิดน้ำท่วมขัง เพื่อทุกท่านจะได้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น ๆ แทน

กล้อง CCTV สำหรับเฝ้าระวังน้ำท่วมหน้าวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ได้รับการสนับสนุนกล้อง CCTV และอินเตอร์เน็ต โดย ไซเบอร์เท็ค บิ๊กซีเอกซ์ตร้า ไซเบอร์เท็ค บิ๊กซีเอกซ์ตร้า