เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

CCTV วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ

Photo

เมื่อ 26 มี.ค. 60 10:00 น.


แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก Slide time วินาที
แสดงภาพเคลื่อนไหว
 • 26 มี.ค.60 10:00 น.

 • 26 มี.ค.60 09:30 น.

 • 26 มี.ค.60 09:00 น.

 • 26 มี.ค.60 08:30 น.

 • 26 มี.ค.60 08:00 น.

 • 26 มี.ค.60 07:30 น.

 • 26 มี.ค.60 07:00 น.

 • 26 มี.ค.60 06:30 น.

 • 26 มี.ค.60 06:00 น.

 • 26 มี.ค.60 05:30 น.

 • 26 มี.ค.60 05:00 น.

 • 26 มี.ค.60 04:30 น.

 • 26 มี.ค.60 04:01 น.

 • 26 มี.ค.60 03:30 น.

 • 26 มี.ค.60 03:00 น.

 • 26 มี.ค.60 02:30 น.

 • 26 มี.ค.60 02:00 น.

 • 26 มี.ค.60 01:30 น.

 • 26 มี.ค.60 01:00 น.

 • 26 มี.ค.60 00:30 น.

 • 26 มี.ค.60 00:00 น.

 • 25 มี.ค.60 23:30 น.

 • 25 มี.ค.60 23:00 น.

 • 25 มี.ค.60 22:31 น.

 • 25 มี.ค.60 22:00 น.

 • 25 มี.ค.60 21:31 น.

 • 25 มี.ค.60 21:00 น.

 • 25 มี.ค.60 20:31 น.

 • 25 มี.ค.60 20:01 น.

 • 25 มี.ค.60 19:30 น.

ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่เป็นจุดที่เกิดเหตุน้ำท่วมขังประจำเมื่อเวลามีฝนตกหนักในพื้นที่คอหงส์,หาดใหญ่ ทำให้การเดินทางสัญจรในเส้นทางนี้เกิดไม่สะดวกบ่อยครั้ง ทางโครงการ ACCCRN จึงได้ทำการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจในการเดินทางผ่านเส้นทางสายนี้ในช่วงเวลาที่เกิดน้ำท่วมขัง เพื่อทุกท่านจะได้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น ๆ แทน

กล้อง CCTV สำหรับเฝ้าระวังน้ำท่วมหน้าวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ได้รับการสนับสนุนกล้อง CCTV และอินเตอร์เน็ต โดย ไซเบอร์เท็ค บิ๊กซีเอกซ์ตร้า ไซเบอร์เท็ค บิ๊กซีเอกซ์ตร้า