เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

 • 6 พ.ค.61 13:30 น.

 • 6 พ.ค.61 13:00 น.

 • 6 พ.ค.61 12:30 น.

 • 6 พ.ค.61 12:00 น.

 • 6 พ.ค.61 11:30 น.

 • 6 พ.ค.61 11:00 น.

 • 6 พ.ค.61 10:30 น.

 • 6 พ.ค.61 10:00 น.

 • 6 พ.ค.61 09:30 น.

 • 6 พ.ค.61 09:00 น.

 • 6 พ.ค.61 08:30 น.

 • 6 พ.ค.61 08:00 น.

 • 6 พ.ค.61 07:30 น.

 • 6 พ.ค.61 07:00 น.

 • 6 พ.ค.61 06:30 น.

 • 6 พ.ค.61 06:00 น.

 • 6 พ.ค.61 05:30 น.

 • 6 พ.ค.61 05:00 น.

 • 6 พ.ค.61 04:30 น.

 • 6 พ.ค.61 04:01 น.

 • 6 พ.ค.61 03:31 น.

 • 6 พ.ค.61 03:01 น.

 • 6 พ.ค.61 02:31 น.

 • 6 พ.ค.61 02:01 น.

 • 6 พ.ค.61 01:31 น.

 • 6 พ.ค.61 01:01 น.

 • 6 พ.ค.61 00:31 น.

 • 6 พ.ค.61 00:01 น.

 • 5 พ.ค.61 23:31 น.

 • 5 พ.ค.61 23:01 น.

ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่เป็นจุดที่เกิดเหตุน้ำท่วมขังประจำเมื่อเวลามีฝนตกหนักในพื้นที่คอหงส์,หาดใหญ่ ทำให้การเดินทางสัญจรในเส้นทางนี้เกิดไม่สะดวกบ่อยครั้ง ทางโครงการ ACCCRN จึงได้ทำการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจในการเดินทางผ่านเส้นทางสายนี้ในช่วงเวลาที่เกิดน้ำท่วมขัง เพื่อทุกท่านจะได้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น ๆ แทน