เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

รายงานสถานการณ์น้ำ

กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิกเพื่อแจ้งรายงานสถานการณ์น้ำ หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิกเว็บไซท์ สมัครสมาชิก ก่อนค่ะ

สมัครสมาชิก

เว็บไซท์ขอความช่วยเหลือจากสมาชิกผู้เข้าชมเว็บ ช่วยกันรายงานสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในสภาวะวิกฤติ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ จากทีมงาน ACCCRN หาดใหญ่

คำเตือน : ข้อมูลจากการรายงานสถานการณ์น้ำด้านล่างนี้เป็นการรายงานข้อมูลจากการมีส่วนร่วมของคนทั่วไป ไม่ควรนำมาข้อมูลมาอ้างอิงในการทำงาน จนกว่าท่านจะได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน !!!

รีเฟรช

ล่าสุดเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560 10:57:13

พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 23 พ.ย. 2560 09:42
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 7.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
23 พ.ย. 60 09:43
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 18 พ.ย. 2560 09:16
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 7.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
18 พ.ย. 60 09:16
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 17 พ.ย. 2560 10:39
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 7.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
17 พ.ย. 60 10:39
phubase ที่ หาดใหญ่ ในเมือง เมื่อ 16 พ.ย. 2560 20:12
ชอบคำนี้ ปรัชญามูลนิธิ SCCCRN : ทุกภาคส่วนเป็นเจ้าภาพ ประชาชนเป็นเจ้าของ
16 พ.ย. 60 20:13
Thung ที่ นิคมฉลุง หูแร่ เมื่อ 15 พ.ย. 2560 12:31
รายงานสภาพวันนี้อาการศดีไม่มีแดด
15 พ.ย. 60 12:33
Little Bear หาดใหญ่ก็แดดดีครับ เหมาะแก่การซักผ้า
15 พ.ย. 2560 12:41 น.
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 14 พ.ย. 2560 18:50
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 7.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
14 พ.ย. 60 18:51
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 13 พ.ย. 2560 08:29
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 7.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
13 พ.ย. 60 08:29
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 12 พ.ย. 2560 12:05
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 7.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
12 พ.ย. 60 12:06
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 11 พ.ย. 2560 08:47
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 7.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
11 พ.ย. 60 08:47
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 10 พ.ย. 2560 12:00
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 7.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
10 พ.ย. 60 12:01
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 9 พ.ย. 2560 10:04
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 7.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
9 พ.ย. 60 10:05
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 8 พ.ย. 2560 07:16
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 7.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
8 พ.ย. 60 07:29
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 7 พ.ย. 2560 10:52
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 7.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
7 พ.ย. 60 10:52
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 6 พ.ย. 2560 08:45
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 7.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
6 พ.ย. 60 08:46
Thung ที่ พ.ท.บ้านหน้าควน เมื่อ 5 พ.ย. 2560 18:57
ฝนตกหยุดตกแล้ว
5 พ.ย. 60 18:58
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง ที่ พื้นที่ซอยร่วมอุทิศ เทศบาลเมืองคลองแห เมื่อ 5 พ.ย. 2560 13:18
พื้นที่ซอยร่วมอุทิศ เทศบาลเมืองคลองแห บริเวณนี้น้ำท่วมเป็นประจำ
5 พ.ย. 60 13:24
Little Bear คลองแหงฝนตกหนักจริงๆ
5 พ.ย. 2560 14:53 น.
Little Bear คลองแหงฝนตกหนักจริงๆ
5 พ.ย. 2560 14:53 น.
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 5 พ.ย. 2560 10:36
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 7.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
5 พ.ย. 60 10:36
Little Bear ที่ หมู่ 6 บ้านหนองนายขุ้ย ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อ 5 พ.ย. 2560 08:54
ฝนตกระดับ 5
5 พ.ย. 60 09:03
Little Bear ที่ หมู่ 6 บ้านหนองนายขุ้ย ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อ 5 พ.ย. 2560 09:00
ฝนตกระดับ 5 นานมากแล้ว ตกแช่นิ่งเนิ่นนาน
5 พ.ย. 60 09:02
Thung ที่ บ้านหน้าควน เมื่อ 5 พ.ย. 2560 08:40
ฝนตกระดับ2-3ทั้งคืน
5 พ.ย. 60 08:42
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 4 พ.ย. 2560 11:36
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
4 พ.ย. 60 11:37
arkanay เรดาร์สทิงพระ?
5 พ.ย. 2560 07:41 น.
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง ที่ อำเภอหาดใหญ่ เมื่อ 10 ต.ค. 2560 17:01
ณ เวลา 17.00 น. ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ มีฝนตกหนักบางพื้นที่ รวมทั้งมีฝนกระจายในจังหวัดสงขลา ครับพี่น้อง รอติดตามสถานการณือย่างเป็นทางการจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันอออก
10 ต.ค. 60 17:08
siripong ที่ คลองหลาปัง เมื่อ 21 ก.ย. 2560 16:36
ระดับน้ำในคลองหลาปังเพิ่มสูงขึ้นครับ
21 ก.ย. 60 16:38
มิสเตอร์ป้อม ที่ เส่้นทาง อ.ควนกาหลง ไป อ.หาดใหญ่ เมื่อ 21 ก.ย. 2560 12:42
ขอรายละเอียดเส้นทาง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ไป อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีเส้นทางไหน น้ำท่วมบ้างไหมครับ
21 ก.ย. 60 12:43
มิสเตอร์ป้อม ที่ เส่้นทาง อ.ควนกาหลง ไป อ.หาดใหญ่ เมื่อ 21 ก.ย. 2560 12:41
ขอรายละเอียดเส้นทาง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ไป อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีเส้นทางไหน น้ำท่วมบ้างไหมครับ
21 ก.ย. 60 12:42
นายดำรง สูเด็น เมื่อ 21 ก.ย. 2560 09:19
สถานี M003 : บ้านวังประจัน-คลองปุย
สถานการณ์ : ธงแดง
ฝนตกหนักมากแต่เมื่อวานกลางน้ำ-ปลายน้ำระวังเตรียมพร้อมด้วย
Youthwongmpet ที่ เลียบคลองชลประทาน เมื่อ 14 ก.ย. 2560 15:37
ไม่ตกวันนี้
14 ก.ย. 60 15:41
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง ที่ ที่ห้องประชุมต้นปาล์ม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา เมื่อ 12 ก.ย. 2560 12:07
เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่าย พัฒนาระบบเฝ้าระวังและทบทวนสถานการณ์ปัญหาภัยพิบัติจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 12 ก.ย.60 ที่ห้องประชุมต้นปาล์ม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา
14 ก.ย. 60 12:09
Little Bear เมื่อ 11 ก.ย. 2560 13:55
ปกติ
11 ก.ย. 60 13:56
Little Bear ที่ หมู่ 6 บ้านหนองนายขุ้ย ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อ 7 ก.ย. 2560 17:33
ในตกระดับ 4 ประมาณ 20 นาทีแล้ว
7 ก.ย. 60 17:34
Youthwongmpet ที่ Moo2 ต. ควนลัง เมื่อ 28 ส.ค. 2560 12:22
ฝนตก
28 ส.ค. 60 12:24
Youthwongmpet ที่ Moo2 ต. ควนลัง เมื่อ 9 ส.ค. 2560 16:56
ฝนตก
9 ส.ค. 60 16:57
Youthwongseompet ที่ ปกติ เมื่อ 1 มิ.ย. 2560 18:27
ต.ควนลัง
1 มิ.ย. 60 18:29
นายดำรง สูเด็น ที่ บ้านวังประจัน ตวังประจัน เมื่อ 22 พ.ค. 2560 16:08
ขณะนี้มีฝนตกหนักติดต่อกันเปนวันที่2น้ำป่าไหลลงจากเขาคิดว่าคืนนี้น้ำจะสู่คลองดุสน
22 พ.ค. 60 16:16
Youthwongseompet ที่ ต.ควนลัง เมื่อ 23 เม.ย. 2560 16:55
ฝนตกปกติ
23 เม.ย. 60 16:57
supachai ที่ ทุ่งลุง คลองอู่ตะเภา เมื่อ 11 เม.ย. 2560 19:00
น้ำขึ้นมาเรือยๆ ครับ ปลายน้ำช่วยระบายน้ำให้ด้วยครับ คืนนี้ ไม่รอดแน่ๆ
11 เม.ย. 60 19:01
นายดำรง สูเด็น เมื่อ 9 เม.ย. 2560 20:42
สถานี M003 : บ้านวังประจัน-คลองปุย
สถานการณ์ : ธงเขียว
มีฝนตกในช่วงบ่าย15.30ตกหนักมากตามแนวเขาน้ำเริ่มมาทำให้ขณะนี้น้ำขึ้นมาเรื่อยๆทางนี้เหตุการณ์ปกติ
vimi ที่ ต.ควนลัง เมื่อ 27 มี.ค. 2560 17:50
ฝนเรี่มมาแล้ว
27 มี.ค. 60 17:55
vimi ที่ ต.ควนลัง เมื่อ 23 มี.ค. 2560 20:57
อากาศดีๆ
23 มี.ค. 60 21:01
youthwongsompet ที่ ต.ควนลัง เมื่อ 12 ก.พ. 2560 22:47
เหตุการณ์ปกติ
12 ก.พ. 60 22:50
นฤชา ชนะถาวร เมื่อ 6 ก.พ. 2560 17:42
สถานี PU.90 : อ่างเก็บน้ำพรุปลีควาย
สถานการณ์ : ธงเขียว
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 31 ม.ค. 2560 17:49
รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 31 เดือนมกราคม 2560 รวบรวมโดยมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาแบบRealtime ได้ทาง http://hatyaicityclimate.org
31 ม.ค. 60 18:02
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 30 ม.ค. 2560 19:34
รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 30 เดือนมกราคม 2560 รวบรวมโดยมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาแบบRealtime ได้ทาง http://hatyaicityclimate.org
30 ม.ค. 60 19:35
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 29 ม.ค. 2560 15:36
รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 29 เดือนมกราคม 2560 รวบรวมโดยมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาแบบRealtime ได้ทาง http://hatyaicityclimate.org
29 ม.ค. 60 15:51
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 28 ม.ค. 2560 12:42
รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 28 เดือนมกราคม 2560 รวบรวมโดยมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาแบบRealtime ได้ทาง http://hatyaicityclimate.org
28 ม.ค. 60 12:43
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 27 ม.ค. 2560 20:59
รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 27 เดือนมกราคม 2560 รวบรวมโดยมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาแบบRealtime ได้ทาง http://hatyaicityclimate.org
27 ม.ค. 60 21:00
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 26 ม.ค. 2560 09:25
รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 26 เดือนมกราคม 2560 รวบรวมโดยมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาแบบRealtime ได้ทาง http://hatyaicityclimate.org
26 ม.ค. 60 09:26
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 25 ม.ค. 2560 12:01
รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 25 เดือนมกราคม 2560 รวบรวมโดยมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาแบบRealtime ได้ทาง http://hatyaicityclimate.org
25 ม.ค. 60 12:01
Little Bear ที่ หนองนา เมื่อ 24 ม.ค. 2560 14:34
ฝนลูกใหม่ขนาดใหญ่มาถึงหาดใหญ่แล้ว หนองนายขุ้ยระดับ 4 ฟ้ามืด
24 ม.ค. 60 14:35
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 24 ม.ค. 2560 10:19
รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 24 เดือนมกราคม 2560 รวบรวมโดยมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาแบบRealtime ได้ทาง http://hatyaicityclimate.org
24 ม.ค. 60 10:20