เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ระดับตลิ่ง +7.20/+9.00 ม.รทก.
วันที่เวลาระดับน้ำ (ม.รทก.)ต่ำกว่าตลิ่ง (ม.) ?
1 ส.ค. 55 14:00 +5.40 1.80/3.60 0
14 ม.ค. 55 02:00 +6.79 0.41/2.21 0
14 ม.ค. 55 01:00 +6.80 0.40/2.20 0
14 ม.ค. 55 00:00 +6.80 0.40/2.20 0
13 ม.ค. 55 23:00 +6.80 0.40/2.20 0
13 ม.ค. 55 22:00 +6.83 0.37/2.17 0
13 ม.ค. 55 21:00 +6.83 0.37/2.17 0
13 ม.ค. 55 20:00 +6.80 0.40/2.20 0
13 ม.ค. 55 19:00 +6.79 0.41/2.21 0
13 ม.ค. 55 18:00 +6.75 0.45/2.25 0
13 ม.ค. 55 17:00 +6.65 0.55/2.35 0
13 ม.ค. 55 16:00 +6.63 0.57/2.37 0
13 ม.ค. 55 15:00 +6.60 0.60/2.40 0
2 ม.ค. 55 12:00 +8.44 -1.24/0.56 0
2 ม.ค. 55 11:30 +8.44 -1.24/0.56 0
2 ม.ค. 55 11:00 +8.44 -1.24/0.56 0
2 ม.ค. 55 10:30 +8.42 -1.22/0.58 0
2 ม.ค. 55 10:00 +8.41 -1.21/0.59 0
2 ม.ค. 55 09:30 +8.40 -1.20/0.60 0
2 ม.ค. 55 09:00 +8.39 -1.19/0.61 0