เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ระดับตลิ่ง +15.56/+16.14 ม.รทก.
วันที่เวลาระดับน้ำ (ม.รทก.)ต่ำกว่าตลิ่ง (ม.) ?
8 พ.ย. 60 20:00 +13.00 2.56/3.14 0
3 ธ.ค. 59 13:00 +14.50 1.06/1.64 0
19 ก.ย. 58 09:45 +15.00 0.56/1.14 0
18 ก.ย. 58 11:45 +15.00 0.56/1.14 0
29 ธ.ค. 57 09:00 +14.20 1.36/1.94 0
26 ธ.ค. 57 12:00 +14.80 0.76/1.34 0
25 ธ.ค. 57 12:45 +15.20 0.36/0.94 0
25 ธ.ค. 57 08:30 +15.30 0.26/0.84 0
24 ธ.ค. 57 14:15 +15.80 -0.24/0.34 0
24 ธ.ค. 57 08:15 +16.00 -0.44/0.14 0
23 ธ.ค. 57 18:00 +16.00 -0.44/0.14 0
23 ธ.ค. 57 08:15 +15.90 -0.34/0.24 0
22 ธ.ค. 57 18:00 +15.80 -0.24/0.34 0
22 ธ.ค. 57 16:00 +15.80 -0.24/0.34 0
22 ธ.ค. 57 11:00 +15.60 -0.04/0.54 0
22 ธ.ค. 57 08:15 +15.50 0.06/0.64 0
22 ธ.ค. 57 00:00 +15.20 0.36/0.94 0
21 ธ.ค. 57 23:00 +14.90 0.66/1.24 0
21 ธ.ค. 57 19:15 +14.90 0.66/1.24 0
21 ธ.ค. 57 16:15 +14.75 0.81/1.39 0