เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

147 items(1/15) 2 3 4 5 Next » Last »|

เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

โดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง on April,05 2018 14.33

เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับสมัครบุคคลที่มีความสนใจ สมัครใจเสียสละ และอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองผู้สนใจติดต่อสมัครได้ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ ตั้ง

เจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าร่วมระงับเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 41/206 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1

โดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง on April,05 2018 14.31

26 มีนาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้ เจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมระงับเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 41/206 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ร้านสุวรรณซัพพลาย ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากเทศบาลนครหาดใหญ

เทศบาลนครหาดใหญ่ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บริเวณด้านหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่แห่งที่ 2 (คิวรถตู้ตลาดเกษตร)

โดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง on April,05 2018 14.29

22 มีนาคม 2561 ดร.ภิเศก สายชนะพัน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 นายแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บริเวณด้านหลังสถา

ตัวแทนจากเทศบาลนครหาดใหญ่ เซ็นทรัลกรุ๊ปและศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ ร่วมเดินรณรงค์กิจกรรม “ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต : Earth Hour 2018”

โดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง on April,05 2018 14.27

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานของอาสาสมัครสาธารณสุขให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน มีภารกิจและหน้าที่ ให้การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค โดยให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้านและแกนนำสุขภาพประจำคร

เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561

โดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง on April,05 2018 14.25

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานของอาสาสมัครสาธารณสุขให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน มีภารกิจและหน้าที่ ให้การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค โดยให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้านและแกนนำสุขภาพประจำคร

เทศบาลนครหาดใหญ่เปิด โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม "อบรมการวิจัยเชิงปฎิบัติการสำรวจความหลากหลายของไลเคน (Lichens)

โดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง on April,05 2018 14.24

15 มีนาคม 2561 รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดในพิธีเปิด โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม "อบรมการวิจัยเชิงปฎิบัติการสำรวจความหลากหลายของไลเคน (Lichens) ตัวชี้วัดคุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่" ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการสำรวจไลเคน

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะจากโรงเรียนผู้สูงอายุ และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสตูล

โดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง on April,05 2018 14.22

15 มีนาคม 2561 นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะจากโรงเรียนผู้สูงอายุ และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสตูล ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารและบริการเกี่ยวกับผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุข และโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครห

เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับศาลแขวงสงขลา จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2561

โดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง on April,05 2018 14.17

15 มีนาคม 2561 เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับศาลแขวงสงขลา จัดโครงการ โศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนโ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมของศาลให้แก่ผู้นำเครือข่ายชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป หรือผู้ที่สนใ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ในพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา

โดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง on April,05 2018 14.15

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ในพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายบรรจง ร่มสงฆ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นางรติรส กาญจนธาร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากมูลนิธิบุคคลพอเพียง คณะกรรมการที่ปรึกษาและสมาช

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “100 ที่ปรึกษา 100 วิสาหกิจชุมชน / OTOP ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน”

โดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง on April,05 2018 14.14

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โ100 ที่ปรึกษา 100 วิสาหกิจชุมชน / OTOP ภาคใต้และภาคใต้ชายแดนโ โดยมีวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลง เพื่อมหาวิทยาลัยร่วมกับที่ปรึกษาธุรกิจตกลงร่วมมือในการพัฒนา อาสาให้ความช่วยเหลือแนะนำการดำเนินงาน อาทิ เรื่อการเงิน การบัญชี การผลิต

147 items(1/15) 2 3 4 5 Next » Last »|