เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

297 items(1/30) 2 3 4 5 Next » Last »|

อุตุนิยมวิทยา ความรู้ที่เข้าถึงได้ และเป็นเรื่องของทุกคน

โดย punyha on March,09 2019 09.12

"อุตุเป็นเรื่องของทุกคน"ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เห็นช่องว่างการสื่อสารการพยากรณ์อากาศในแต่ละวันที่เป็นในลักษณะกว้าง ไม่เฉพาะเจาะจง และคนยังเข้าไม่ถึงข้อมูล จึงคิดริเริ่มนำความรู้ด้านอุตุฯมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเริ่มทำกับกลุ่มอาชีพข้อมูลด้านใดบ้าง? อุณหภูมิ ความชื้น ลม ฝน ที่จะมีผลต่

เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยปี ๒๕๖๒

โดย punyha on September,28 2019 22.02

"เตรียมพร้อมรับอุทกภัยปี ๖๒"ในฐานะเครือข่าย ภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐ ท้องถิ่น วิชาการ เอกชน ประชาชน จำเป็นต้องสานพลังเสริมหนุนกันและกัน เป้าหมายก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนอุทกภัยไม่เข้าใครออกใคร แต่ละองค์กรต่างมีช่องทาง วิถีทาง วัฒนธรรมการทำงานที่สะสมบทเรียนและประสบการณ์เฉพาะตัว แต่เมื่อมาร

"City climate เมืองลดโลกร้อน"

โดย punyha on August,29 2019 21.47

"City climate เมืองลดโลกร้อน"เย็นวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นัดทีมงานมูลนิธิ SCCCRN ผู้ปิดทองหลังพระ พัฒนาระบบเตือนภัยและเฝ้าระวังเดิมเตรียมพร้อมสำหรับหน้าฝนรอบนี้ปรับ www.Hatyaicityclimate.org ให้รองรับการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้แนวคิด "หน่วยงานร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ประชาชนเป็นเจ

การใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในชีวิตประจำวันกับจุดเสี่ยงภัย ๕ ลุ่มน้ำ

โดย punyha on August,23 2019 22.02

"การใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในชีวิตประจำวันกับจุดเสี่ยงภัย ๕ ลุ่มน้ำ"มูลนิธิชุมชนสงขลา/ศปจ.สงขลา มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ร่วมกันเปิดศูนย์อุตุฯ ให้ความรู้พื้นฐานด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับเครือข่ายจิตอาสา ๔.๐ ที่มาจาก ๕ ลุ่มน้

Platform ประจำเมืองเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดย punyha on July,30 2019 21.36

"Platform ประจำเมืองเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองอุณหภูมิที่ร้อนมากขึ้น แล้งหนัก ปริมาณฝนที่มากขึ้นต่อครั้งการตก การเกิดลมมรสุมในแต่ละช่วงเวลาทำให้เกิดอุทกภัย การขึ้นลงของน้ำทะเลมีผลต่อการกัดเซาะชายฝั่ง เหล่านี้คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

จาก ACCCRN สู่ SCCCRN

โดย punyha on July,30 2019 21.33

"จาก ACCCRN สู่ SCCCRN"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองพัฒนาการจากAsian Cities Climate Change Resilience Network มาสู่มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวะก้าวต่อไปจะเป็นอย่างไรในฐานะที่มีส่วนร่วมคนหนึ่งผมมีความเห็นดังนี้ครับ๑.จุดเด่นที่ควรรักษาและพัฒนาต่อก็คือ

รัตภูมิอุตุ

โดย punyha on March,29 2019 11.14

รัตภูมิอุตุเขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองอีกก้าวสำคัญวันที่ 28 มีนาคม 2562 ช่วยประสานงานให้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนำทีมได้พบกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ หารือความร่วมมือในการนำข้อมูลอุตุนิยมวิทยามาใช้ในกลุ่มอาชีพ ณ รพ.รัตภูมิได้ข้อสรุปดังนี้ครับ๑.นำเสนอข้อมู

มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลงพื้นช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก

โดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง on January,15 2019 11.33

วันที่ 8 ม.ค. 62 มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มอบข้าวสารจำนวน 15 กระสอบ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึกโดยมอบผ่านเทศบาลนครนครนครศรีธรรมราช และเทศบาลตำบลปากนคร ทั้งเยี่ยมให้กำลังใจพื้นที่ประสบภัย

วันที่ 28 กันยายน 61 เทศบาลนครหาดใหญ่เปิดการอบรมการจัดทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครหาดใหญ่

โดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง on October,29 2018 12.24

วันที่ 28 กันยายน 2561 ดร.พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการจัดทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดในการทำแผนสุขภาพกองทุนประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อมุ่งส่งเสริม และแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ

วันที่ 27 กันยายน 2561 เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดนิทรรศการ SK1 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก นวัตกรรม ฯลฯ

โดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง on October,29 2018 12.19

วันที่ 27 กันยายน 2561 เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยสำนักการสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมจัดนิทรรศการ SK1 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก นวัตกรรม ฯลฯ ในมหกรรมจังหวัดสะอาด ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน ผู้บริหารฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เป็นอย่างยิ่ง

297 items(1/30) 2 3 4 5 Next » Last »|