เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

269 items(1/27) 2 3 4 5 Next » Last »|

วันที่ 28-30 สิงหาคม 2561 เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการฝึกอบรมการหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

โดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง on September,27 2018 16.13

วันที่ 28-30 สิงหาคม 2561 เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการฝึกอบรมการหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อเพิ่มกำลังพลฝ่ายพลเรือนสำหรับการช่วยเหลืองานภาครัฐในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เพื่อบรรเทาและลดความสูญเสียและประสบการณ์ในเรื่องกรณีเกิดภัยพิบัติหรือสาธา

วันที่ 28 สิงหาคมเทศบาลนครหาดใหญ่ได้มีการประชาสัมพันธ์แนะนำวิธีเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย

โดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง on September,27 2018 16.09

วันที่ 28 สิงหาคมเทศบาลนครหาดใหญ่ได้มีการประชาสัมพันธ์แนะนำวิธีเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากเทศบาลนครหาดใหญ่

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยงานบำรุงรักษาทางและสะพาน ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณ ถนนเพชรเกษม

โดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง on September,27 2018 16.06

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยงานบำรุงรักษาทางและสะพาน ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณ ถนน เพชรเกษม (สามแยกคอหงส์) และซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณ ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย10 ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากเทศบาลนครหาดใหญ่

วันที่ 27 สิงหาคม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับงานป้องกันควนลัง และปภ.เขต12 ช่วยกันสกัดเพลิงโรงงาน GDEC

โดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง on September,27 2018 16.03

วันที่ 27 สิงหาคม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองควนลัง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา จำนวน 10 คัน ช่วยกันสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้เครื่องจักรบดเศษวัสดุจากขยะ และขยะที่เกิดเพลิงไหม้ขึ้น ภายในโรงงานแปลงขยะเป็นพลังงานไฟ

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ กวาดขยะ และกำจัดวัชพืชในพื้นที่

โดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง on September,27 2018 15.56

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ชุดกวาดเขต 2 กม.7-8 ลงพื้นที่พัฒนา ซอย -1/1 ถนนเพชรเกษม ชุดกวาดเขต 2 กม.6-11 ลงพื้นที่พัฒนา ซอย 3 ถนนเพชรเกษม ชุดคูระบายน้ำเขต 2 ลงพื้นที่พัฒนาถนนวงศ์วานิช และ ซอย 7 ถนนเพชรเกษม โดยได้เก็บ กวาดขยะ

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่จากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เก็บกวาดขยะ และทำความสะอาดบริเวณถนนวงศ์วานิช

โดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง on September,27 2018 15.53

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่จากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ ลงพื้นที่เก็บกวาดขยะ และทำความสะอาดบริเวณถนนวงศ์วานิช โดยได้กวาดขยะ มูลฝอย และกำจัดวัชพืช อันเป็นสาเหตุของการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค และขัดขวางทางไหลของน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจา

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดโครงการอบรมการป้องกันอุบัติเหตุและการช่วยเหลือเบื้องต้น ในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่

โดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง on September,27 2018 15.50

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 เทศบาลนครหาดใหญ่ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมการป้องกันอุบัติเหตุและการช่วยเหลือเบื้องต้น ในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล4 ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากเทศบาลนครหาดใหญ่

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรั้ง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ

โดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง on September,27 2018 15.46

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรั้ง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ด้อยโอกาส ในภายใต้โครงการเทศบาลพบประชาชน เยี่ยมบ้าน...

24 สิงหาคม2561 เทศบาลนครหาดใหญ่จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

โดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง on September,27 2018 15.43

24 สิงหาคม2561 เทศบาลนครหาดใหญ่จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ปล่อยแถวเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลายภายในชุมชน เขต3และเขต 4 ณ ตั้งแต่บริเวณที่ดินว่างสี่แยกสะพานดำ ถึงจุดสิ้นสุดลานด้านหน้าศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนบางหัก ขอ

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 งานเภสัชกรรม เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดโครงการชวนลดจำนวน "ยาขยะ" และ "ยาเหลือใช้" ในครัวเรือน

โดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง on September,27 2018 15.35

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 งานเภสัชกรรม เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดโครงการชวนลดจำนวน "ยาขยะ" และ "ยาเหลือใช้" ในครัวเรือน ในโครงการเทศบาลพบประชาชน เยี่ยมบ้าน แลเมือง ประจำปี 2561 ณ บริเวณที่ดินว่างสี่แยกสะพานดำ (จุดจ่ายยาและแนะนำให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ).

269 items(1/27) 2 3 4 5 Next » Last »|