เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

88 items(1/9) 2 3 4 5 Next » Last »|

เทศบาลตำบลปริกลงพื้นที่ออกรถประชาสัมพันธ์ และสำรวจพื้นที่ที่ได้รับอุทกภัย

โดย Little Bear on November,15 2017 18.21

15/11/2560 เทศบาลตำบลปริกลงพื้นที่ออกรถประชาสัมพันธ์ และสำรวจพื้นที่ที่ได้รับอุทกภัย ได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือน ขณะนี้น้ำกำลังทยอยมาเรื่อย ๆ อย่างไรขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านติดตามข่าวสารทางวิทยุชุมชนต้นปริก เรดิโอ รถประชาสัมพันธ์ของเทศบาล หากพี่น้องท่านใดต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่ 07429

มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับชุมชนจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วม

โดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง on November,14 2017 18.43

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับโครงการบัณฑิตอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ต.เชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ เพื่อร่วมกับชุมชนจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ และแผนบริหาร

30 ตุลาคม 60 เวลา18.30 น.ทีมงานจิตอาสาจากร้านคอมพิวเตอร์แอนวิดีโอแลป โดยคุณภูเบศ แซ่ฉินและทีมงานแก้ปัญหากล้องCCTV สำหรับถ่ายภาพติดตามสถานการณ์น้ำ

โดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง on October,30 2017 20.19

วันนี้ 30 ตุลาคม 60 เวลา18.30 น.ทีมงานจิตอาสาจากร้านคอมพิวเตอร์แอนวิดีโอแลป โดยคุณภูเบศ แซ่ฉินและทีมงานยังคงตรวจเช็คแก้ปัญหากล้องCCTV สำหรับถ่ายภาพติดตามสถานการณ์น้ำในเว็บไซต์ www.hatyaicityclimate.org อย่างไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเพื่อให้ระบบพร้อมใช้งานในช่วงฤดูฝนที่จะเข้ามา นี่คือทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง

24 ตุลาคม ที่ผ่านมาตัวแทนมูลนิธิSCCCRN ได้รับเชิญไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของมูลนิธิSCCCRNและตัวแทนจากสภาองค์กรชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช

โดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง on October,30 2017 20.13

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมาตัวแทนมูลนิธิSCCCRN ได้รับเชิญไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของมูลนิธิด้านการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน โดยมีตัวแทนจากสภาองค์กรชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ตัวแทนนักวิชาการและอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตัวแทนชลประทาน ตัวแทนอุตุนิยม

จัดกิจกรรมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองเทพา

โดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง on September,22 2017 22.13

วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 1ุ5.30 น. มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา ศปจ.สงขลา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองเทพา โดยได้รับเกียรติจากท่านประยูร พุทธชาติ นายอำเภอสะบ้าย้อ

กิจกรรมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

โดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง on September,22 2017 22.02

วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา ศปจ.สงขลา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา โดยมีดร.สมพร สิริโปราณานนท์ ประธานมูลนิธิและ คุณสมโช

มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้ฯ SCCCRN ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติฯ

โดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง on September,14 2017 12.07

มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ SCCCRN ได้ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานพหุภาคีพัฒนาจังหวัดสงขลา ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขต 12 ,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

เวทีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังพิบัติภัยชุมชนตามสภาพปัญหาของพื้นที่ จ.สงขลา

โดย Little Bear on September,12 2017 09.49

เวทีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังพิบัติภัยชุมชนตามสภาพปัญหาของพื้นที่ จ.สงขลา

ธารน้ำใจจากชาวตำบลพะตง ถึงพี่น้องชาวสงขลา

โดย Little Bear on January,11 2017 18.54

๑๑ ม.ค.๖๐ ธารน้ำใจจากชาวตำบลพะตง ถึงพี่น้องชาวสงขลา ต.บางเขียด อ.สิงหนคร โดยมีนายสิทธิพงศ์ รัตนะ นายกอบต.บางเขียด เป็นผู้รับมอบธารน้ำใจชาวตำบลพะตง ถึงพี่น้องชาวต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมี อดีตส.ส.ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว เขต ๔ จ.สงขลา ,ธัญญะ จันทรัตน์ เลขานุการ ท่านถา

การประเมินสถานการณ์น้ำเมืองหาดใหญ่ระหว่างวันที่ 4 - 11 มกราคม 2560

โดย Little Bear on January,09 2017 22.00

ในสัปดาห์นี้ เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ประเทศมาเลเซียที่มีผลให้เกิดฝนในภาคใต้ตอนล่างของไทยและจังหวัดสงขลาได้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกลงสู่ทะเลอันดามันแล้ว กรปรกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนลง ทำให้ปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดสงขลาลดลง และ ยังไม่มีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศสูงในประเทศรัสเ

88 items(1/9) 2 3 4 5 Next » Last »|