เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : ใส่ข้อมูล www.hatyaicityclimate.org

สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้

วันที่ : 22 พ.ค. 2556 - 22 พ.ค. 2556

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  สร้างกิจกรรมโดย napatsakorn_hdy เมื่อ 22 พ.ค. 2556 11:17 น.