เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการความร่วมมือ ทม.สะเดา

สถานที่ : สำนักงานเทศบาลเมืองสะเดา

วันที่ : 20 ธันวาคม 2556 - 20 ธันวาคม 2556

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : ด้วยเทศบาลเมืองสะเดาได้ประสานงานผ่านประธานสมพร ในการเรียนเชิญคณะทำงาน ACCCRN หาดใหญ่ เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรุู้ร่วมกัน นำเสนอผลการดำเนินโครงการ ACCCRN ที่ผ่านมา และหาแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน โดยเบื้องต้นผู้บริหาร ทม.สะเดา ยินดีสนับสนุนกล้อง CCTV และค่าใช้จ่าย เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต้นน้ำของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา และเชื่อมสัญญาณเข้าสู่ web hatyaicityclimate.org ตลอดจนบูรณาการความร่วมมืออื่นๆในภายหลัง

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00

  สร้างกิจกรรมโดย Nuk DPM-Thepha เมื่อ 19 ธ.ค. 2556 13:21 น.