เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

27 มิ.ย. 6500:30

21 มิ.ย. 6506:00

ยังไม่ได้รับภาพใหม่

27 มิ.ย. 6500:30

27 มิ.ย. 6500:30

27 มิ.ย. 6500:30

28 เม.ย. 6513:30

ยังไม่ได้รับภาพใหม่

26 มิ.ย. 6513:00

ยังไม่ได้รับภาพใหม่

8 มิ.ย. 6516:30

ยังไม่ได้รับภาพใหม่