เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

Presentation

Presentation

Poster

โดย Little Bear on 22 ส.ค. 57 14:49

การอบรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นด้านการรับมืออุทกภัย เทศบาลรนครหาดใหญ่

โดย สมพร เหมืองทอง on 26 ก.ค. 57 15:15

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ACCCRN ได้ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ได้จัดการอบรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นด้านการรับมืออุทกภัย เพื่อให้เป็นหลักสุตรในการเรียนรู้ในการรับมืออุทกภัยสำหรับสถานศึกษาทั้ง 6 แห่ง ในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยได้เชิญวิทยากรจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 , ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะ

บันทึกจากการทำเว็บ

โดย Little Bear on 7 ก.ย. 56 17:52

HatyaiCityClimate.Orgบันทึกจากคนทำเว็บข่าวลือทุกครั้งที่ฝนตกหนักเขื่อนสะเดาแตกข่าวลือทุกครั้งที่ฝนตกหนัก&n

ความรู้เรื่องอุตุนิยมวิทยา

โดย Little Bear on 13 ม.ค. 55 03:15

ข้อมูลสำหรับนำเสนอในการบรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา โดยคุณสมภพ วิสุทธิศิริ ส่วนพยากรณ์อากาศ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ใช้ประกอบการบรรยายตามสถานที่ต่าง ๆ ส่วนวีดิโอของการบรรยาย จะติดตามมาในโอกาสต่อไป กรุณาติดตามได้ในหน้านี้ดาวน์โหลดไฟล์ฉบับสมบูรณ์

แนะนำเว็บไซต์ www.hatyaicityclimate.org

โดย Little Bear on 2 พ.ย. 54 15:15

แนะนำเว็บไซต์ www.hatyaicityclimate.org โดย โครงการ เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ-เมืองหาดใหญ่ - Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN)

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์อุทกภัยด้วยตนเอง

โดย Little Bear on 24 ต.ค. 54 01:00

ไฟล์นำเสนอจากการประชุมสัมนาเรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์อุทกภัยด้วยตนเอง" โดยโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมจอห์น ปอล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาดาวน์โหลดได้จากไฟล์ประกอบเอกสารนะครับ